🌺جشن غنچه های میزانی 🌺


۱۱ مهر ۱۴۰۱ / ۱۷:۲۱:۲۴
۱۱۸


دبستان دخترانه میزان 

🎊🌺🎊🌺🎊🌺

روز گذشته جشن غنچه های پیش دبستانی (پیش ۲) در دبستان دخترانه میزان برگزار گردید.
دخترانمان هنگام ورود با دوستان و مربیان مشغول بازی های گروهی و حیاطی شدند.
همزمان مادران گرامی در اولین جلسه مادران شرکت کردند.
سپس مادران و غنچه های میزانی در فعالیت ساخت کاردستی در کنار یکدیگر بودند.
جشن با پذیرایی و اهدای هدیه پایان یافت.

🎊🌺🎊🌺🎊🌺🎊

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.