رویدادهای مدرسه

🎁هدیه روز مادر🎁


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

🎁🎁🌷🌷🎁🎁🌷🌷🎁🎁

🌷چند روز بود که نامه‌ای، دختر و پدری به خانه ها رفته بود...قرار بود فقط بین پدر و دخترها باشد😊
همه ذوق داشتند برای اولین تجربه انتخاب و  خرید مستقل برای نور خانواده هایشان.
چهارشنبه شد و هر پایه به نوبت می آمدند برای خرید هدیه‌ی روز مادر.
انتخاب ها متفاوت بود...خرید یک صندوقچه به اندازه کل مبلغی که پدر صلاح دانسته بود همراهشان باشد.
انتخاب یک دخترانمان خرید های کوچک برای مادر و مادربزرگ هایشان بود.
انتخاب بعضی ها بر اساس رنگ بود...
از دوستانشان می پرسیدند که فکر می کنید به مادر من کدام رنگ می آید؟
انتخاب ها که تمام می شد وقت نامه نوشتن می شد.تمام احساس هایشان جمع می شد در قلم که جاری شود روی برگه تا وقت خواندن نامه،لبخندی جاری شود بر لبان مادرشان...
گل دختر کلاس اولی که برای اولین بار می نوشت «مادر عزیزم دوستت دارم»
از عشق و محبت نوشتند تا درک تحمل خستگی مادر شاغل که بخاطر او لبخند می زند و زحمت می کشد...از دارو دادن به وقت بیماری نوشتن تا زحماتی که برای بزرگ شدنشان، می کشند.
حالا زمان کادو کردن بود،با مدل های مختلف‌ و ذوق و سلیقه تزیین و کادو کردند.
در کیسه خرید و کیف ها پنهان شد تا در اولین فرصت،خودشان را به آغوش گرم مادر بسپارند و هدیه های سراسر مهر و محبتشان را تقدیمشان کنند...🌷

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران