روش میزان

راهکارها و مثال های عملی

اصل حداقل محدودیت و حداکثر انتخاب آزادانه در روش میزان

بارش فکری مربیان مدرسه میزان در مهر ماه ۱۴۰۰


خلاصه :

چند مثال عملی و راهکار پیرامون اصل حداقل محدودیت و حداکثر انتخاب آزادانه

ایجاد قوانین مخصوص مدرسه و خصوصا در پایه مربوطه توسط خود دانش آموزآزاد گذاشتن  دانش آموزان در انتخاب تا حدی که آسیبی به خود و دیگران وارد نکندانتخابی بودن کلاس ها به اینصورت که میتوانند در رفتن به کلاس ها خودشان انتخاب کنند که کدام کلاس را اول بروند و کدام را آخرهمراه کردن و آگاه کردن خانواده ها در میزان آزادی عمل دانش آموزان در منزل و ادامه روند در منزل ایجاد بستر های مختلف برای حق انتخاب دانش آموزان مثلا ایستگاه فعالیت -ایستگاه بازی -نمایشگاه های مختلف از اختراعات -دوشنبه بازار ها و ....
تا زمانی که عقل و شرع مانع نشود به دانش آموزان اختیار عمل می دهم
 انتخابی کردن کلاس ها (هر دانش آموز می تواند نفرات و ترتیب کلاس های روزانه خود را انتخاب کند )
مناسبت های ملی و مذهبی اجباری در پایه نداریم
در مناسبت ها ایستگاه هایی برای فعالیت های بچه ها در نظر گرفته می شود که بنابر علاقه خودشان در آن ها شرکت می کنند .
 برقراری مقررات پایه با نظر دانش آموزان و اجماع آنها
 حق انتخاب پوشش ، تغذیه ، ناهار توسط دانش آموزان (البته با در نظر گرفتن چهارچوب کلی مدرسه)
زنگ بازی اختیاری که دانش آموزان در گروه های مختلف به بازی های مورد علاقه خودشان می پردازند  .
در ملاقات های حضوری با خانواده ها حد و حدود آزادی های که به بچه ها در مدرسه داده می شود بیان و خواسته می شود در همین راستا با بچه ها در منزل ادامه مسیر داده شود .
 تفهیم  قوانین حداقلی به دانش آموزان در کلاس درس
 فضای کلاس را به گونه ای آماده میکنم که کمتر نیازمند قوانین شویم
از تذکرات بیجا پرهیز میکنم
در اجرای طرح درس ها حق انتخاب بیشتری به دانش آموز میدهم
 هنگام اعطای حق آزادی حداکثریبه دانش آموز به روحیا ت شخصی وی توجه میکنم
دانش آموزان خودشان بتوانند مراسمات پیش رو را مدیریت و برگزار کنند.ایفای نقش کنند.براورد هزینه کنند.
دانش آموزان خودشان بتوانند مشکلات بین گروهی را برطرف کنند.
 دانش آموزان بتوانند اولویت بین بازی و درس را انتخاب کنند.
ایجاد موقعیت به دانش آموزان جهت تدریس یک مبحث و کنفرانس در جمع همکلاس ها
 ایجاد موقعیت جهت برپایی نماز جماعت و مراسم ها
آزادی در انتخاب کلاس ها و حضور در آنها
آزادی در انتخاب گروه ها
 نوع پوشش دانش آموزان اجباری و متحدالشکل نیست
 آزادی در انتخاب نوع بازی
یکی از مواردی که در جهت آزادی عمل می توان اجرا کرد ندادن تکالیف درسی اجباری خسته کننده در منزل می باشد.
دانش آموزان خودشان بتوانند به صورت دلخواه کلاس مورد نظرشان را انتخاب کنند
دانش آموزان بتوانند مراسمات پیش رو را بدون دخالت مربی برگزار کنند
دانش آموزان بتوانند خودشان گروهشان را انتخاب کنند
دانش آموزان بتوانند مشکلات بین خودشان را برطرف کنند
 دانش آموزان بتوانند در زمان های استراحت هرگونه فعالیت و یا بازی را به دلخواه خودش انتخاب کند
١.انتخاب لباس مناسب برای مدرسه (عدم استفاده از لباس فرم)٢. انتخاب گروه توسط دانش آموزان٣.انتخاب کلاس درسی توسط دانش آموزان۴. استفاده از قوانین کمتر۵. صحبت و مشورت با دانش آموزان ولی برنامه ریزی با خود دانش آموزان
دانش آموزان خودشان بتوانند مراسمات پیش رو را برگزار بکنند
دانش آموزان خودشان بتوانند مشکلات بین گروهی را بر طرف بکنند
دانش آموزان خودشان بتوانند اولویت بین بازی و درس را انتخاب بکنند
ایجاد موقعیت به دانش آموزان جهت تدریس5.ایجاد موقعیت جهت برپایی نماز جماعت توسط  دانش آموزان
پوشیدن لباس دلخواه و نداشتن لباس متحد الشکل(البته با توجه به ضوابط)
نداشتن اجازه گرفتن برای بیرون رفتن از کلاس
نتخابی بودن کلاس ها
انتخاب مربی برای گذراندن مفاهیم
می‌توانند آزادانه سر کلاس هر جای دلخواه را انتخاب کنند و جای ثابت ندارند
دانش آموزان بتوانند اولویت بین بازی و درس را انتخاب کنند.
خودشان بتوانند مشکلات ایجاد شده در گروه را برطرف کنندتوانایی اجرای مراسم را داشته باشندایجاد فضا و موقعیت برای اینکه بتواند فعال باشد ایجاد موقعیت برای دانش آموزان جهت تدریسایجاد موقعیت جهت برپایی نماز جماعت توسط دانش آموزان
 در مورد گروه بندی دانش آموزان دخالت حداقلی خواهم کرد.
 در مواقع بازی کمترین دخالت را خواهم داشت.
برگزاری مراسم مختلف توسط خود دانش آموزان
بعضاً در مورد روند کلاس یا موارد دیگر دانش آموزان تصمیم خواهندگرفت.
 سپردن بعضی از امور مدرسه به دانش آموزان
پاسخهای آزاد و منطقی دانش آموزان به سوالات واگرا در رابطه با موضوع درس
انتخاب یک موضوع از موضوعات مختلف ارائه شده به نسبت علاقه
انتخاب قسمتی از درس جهت ارائه در کلاس در هر زمان ممکن
معرفی چند کتاب علمی در سطح دانش آموزان به صورت اختیاری بخوانند
آزادی در مطالعه بخشهای مختلف کتاب درسی حتی جلو تر از دانش آموزان و بودجه بندی کشوری
دانش آموز باید آزاد باشد اما نه به گونه ای که به اصطلاح او را  رها کنیم .
احترام به حریم شخضی و عدم ورود و دخالت به روابط دانش آموزان تا زمانی که منجر به تنش نشود .
هماهنگی بین مدرسه و اولیا جهت دادن قدرت انتخاب و پاسخگو بودن خود دانش آموز نسبت به اختیارش (با جلسه خصوصی و عمومی با اولیا)
 اعتماد به دانش آموزان جهت محول کردن بسیاری از کارها به ایشان
اتخاذ حداقل محدودیت های سلیقه ای برای رفتار ها و حتی اشتباهات دانش آموزان
گاهی باید برخی تجربه ها را انجام بدهند تا نتیجه اش را ببینند ( دستکاری های مصنوعی تربیت نیست )
 احترام گذاشتن به حریم شخصی و ورود نکردن و دخالت کردن به روابط دانش آموزان با یکدیگر ، تا هنگامی که تنشی بین آنان ایجاد نشود .
 اعتماد به دانش آموز جهت سپردن کارهای مختلف به ایشان
هماهنگ بودن مدرسه و والدین برای دادن قدرت انتخاب و پاسخگویی دانش آموز درقبال اموری که به او محول شده است .
محدود کردن سلیقه های فردی و اتخاذ حداقل محدودیت برای رفتارها و خطاهای دانش آموز
 آزاد گذاشتن ایشان در رسین به برخی از نتایج بابت بعضی از تجربه ها
 آزادی باید با عقل و شرع تناسب داشته باشد چون آن چه را که عقل تایید می کند همان است که شرع تایید می کند و برعکس. به قول علامه جعفری آزادی "رها" بودن نیست.
معلم تصمیم ساز است نه تصمیم گیر
معلم به جای دانش آموز تصمیم گیری نمی کند.
در تصمیم گیری باید آنچه که "خیر" است لحاظ شود. رساندن به اختیار و وصول به خیر " خیر گزینی" از اصول آزادی است.
دانش آموز باید اشتباه کردن را بپذیرد و خیر را تشخیص دهد
دانش آموزان برنامه صبحگاه را خودشان برنامه ریزی واجراکنند
دانش آموزان برای  اردوهای تفریحی  خودشان برنامه ریزی کنند
شرکت در راهپیمایی 22بهمن
شرکت در راهپیمایی 13آبان
شرکت در راهپیمایی روز قدس
شرکت در راهپیمایی اربعین
شرکت در مراسم رحلت حضرت امام ره
اجرا.. برگزاری اردوهای پایه ی توسط بچه هازمان بندی و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی توسط بچه ها
عدم لزوم انجام تکلیف در زمان معینعدم لزوم تکلیف (اساسا)آزادی برای حضور یا عدم حضور در کلاسامکان خروج موقت از کلاس و ورود دوبارهسیر آزادانه تخیل و امکان نوشتن و خواندن تخیل برای دوستان
 احترام به حریم شخضی و عدم ورود و دخالت به روابط دانش آموزان تا زمانی که منجر به تنش نشود .
هماهنگی بین مدرسه و اولیا جهت دادن قدرت انتخاب و پاسخگو بودن خود دانش آموز نسبت به اختیارش (با جلسه خصوصی و عمومی با اولیا)
اعتماد به دانش آموزان جهت محول کردن بسیاری از کارها به ایشان
اتخاذ حداقل محدودیت های سلیقه ای برای رفتار ها و حتی اشتباهات دانش آموزان
 گاهی باید برخی تجربه ها را انجام بدهند تا نتیجه اش را ببینند ( دستکاری های مصنوعی تربیت نیست )
داشتن میزهای فعالیت های گوناگون و دادن قدرت انتخاب به بچه ها برای انتخاب آزادانه
پوشیدن لباسی که در آن راحت تر هستند(در عین رعایت شدن شئونات)
ارائه نظرات آزادانه در کلاس های آنلاین و حضوری
قانون گذاری کلاس به عهده دانش آموزان است
انتخاب جایگاه نشستن در کلاس
۱در فعالیت های آفلاین یک فعالیت اختیاری قرار میدهم
در  انجام کاردستی آموزش مورد نظر را میدهم ولی در کلاس اعلام می کنم هر کس هر جور دیگری خواست‌نیز میتواند کار را به سرانجام برساند.(در جایی که ظرفیت این تغییر بوده است.).
در‌کلاس به دانش آموزان حق انتخاب میدهیم که کدام کار را اول و کدام کار را دوم انجام دهیم.
در گروه بندی ها قابلیت تغییر قرار میدهیم.
اجازه آب خوردن به دانش آموزان (سوال اینجاست بعضاً این کار سبب بی نظمی در ابتدای کلاس می شد و بعد از صحبت قرار شد که دیگر اجازه ندهیم و‌دانش آموزان در زنگ استراحت به آب خوردن بپردازند؛آیا این کار سبب تعارض با این اصل است؟؟
مکان و فضای حضوری دانش آموزان به گونه ای طراحی گردد که نیازمند کمتر قوانین باشد به صورت دقیق تر متناسب نیاز و سن دانش آموزان هر پایه
یکی از راهکار ها وضع قوانین همراه دانش آموزان که لزام عملی هم داشته باشند.
الزام برای اجرای قوانین که خودشان در وضع کردنش همراهی کرده اند البته که قوانین ساده و در عین حال حداقلی باشد.
سعی در نداشتن تذکر کلامی  و دادن پیامها از طریق پیامهای تصویری محیطی و نوشتاری.
حق انتخاب در مسیر آموزش با توجه به تفاوتهای فردی استعداد و سرعت پیشرفت متفاوت دانش آموز.
سعی در پرهیز از تذکر بی جا.
دانش آموزان هر کجا که دوست دارند مینشینند.
در اکثر موارد با بیرون رفتن دانش آموز از کلاس موافقت میکنم مگر مورد خاصی باشد.
قوانین زیادی برای کلاسم قائل نمیشم و حق انتخاب دارند.۵. هر کسی اجازه داره آزادانه نظرش را بیان کند.
تعداد فعالیت‌هایی را که در کلاس به دانش‌آموز می‌دهیم بیشتر می‌کنیم تا بتواند انتخاب کند.2ـ خیلی تذکر نمی‌دهم و محدودشان نمی‌کنم.
تعداد قوانینی که برای کلاس می‌گذاریم محدود است و با مشارکت خود بچه‌ها وضع می‌شود.
نشستن بچه‌ها در کلاس به شکلی که دوسـت دارند.5ـ تا حدی که وقت اجازه دهد می‌گذارم خودشان به نتیجه درست برسند.
م.قع برگزاری ارزشیابی فعالیتها ری مختلف را خودشان انتخاب می کنند.
انتخاب و گروه بندی آزاد است.
برای حل سوالات کاربرگ خودشان انتخاب می کنند از چه سوالی شروع کنند.
 در هنگام کار با ابزار حق انتخاب ابزار را دارند.5- جای نشستن در کلاس به انتخاب خودشان است.
در انتخاب صندلی و جا در کلاس دانش آموز دخالتی نداشته باشیمدر انتخاب کلاس آزادانه عمل کرده و کمترین دخالت را داشته باشیمدر صورت خسته شدن از کلاس مانعی برای خروج نداشته باشددر صورت نیاز به نوشتن الزامی در رنگ یا مدل خاصی در نوشتن وجود نداشته باشدمحدودیتی در ابراز نظرات و سوالات خارج از فضای درس وجود نداشته باشد(همه موارد بالا با در نظر گرفتن صدمه نخوردن به درس اصلی و مباحث با اولویت بیشتر است
 برای هدف دست ورزی، دو فعالیت خمیربازی و سفال را به آنها پیشنهاد میدهم.
برای هدف افزایش دقت و تمرکز دو فعالیت جابجایی حبوبات و کاربرگ ماز را پیشنهاد میده
 برای هدف افزایش خلاقیت فعالیت های ساخت کاردستی با برگ درخت و ساخت کاردستی با پوست تخم مرغ را پیشنهاد میدهم.
برای حضور در کلاس ها قدرت انتخاب را به نوآموز میدهم.
 برای نوآموز "احساس" آزادی عمل داشتن را ایجاد میکنم.
۱برای برنامه صبحگاه یا مناسبت ها اگر دانش آموزی علاقه به حضور در برنامه را نداشت به او اجبار نکنیم.
در کلاس درس دانش آموز را مجبور به نشستن در کلاس نکنیم.
 اگر دانش آموز در کلاس درس علاقه ای به استفاده  از الگوی معلم را نداشت بگذاریم با روش خودش کارش را انجام دهد.
برای انجام تکالیف یا خواسته ها در کلاس درس مدت زمان محدود برای دانش آموز تعیین نکنیم.
دانش آموز بتواند به صورت آزادانه درباره مطالبی که در ذهن خود دارد با معلم مشورت کند و راهنمایی معلم را بگیرد حتی اگر خارج از مطالب درسی باشد.
اول اینکه در مدرسه؛ابتدای روز، تعداد کلاس ها را به دانش آموزان اعلام میکنیم ولی خودِ دانش آموزان تعیین می کنند که کدام کلاس را  اول یا آخرین زنگ  برودهمچنین در انتخاب هم گروهی یا دوست؛
خودِ دانش آموز تصمیم گیری می کندتذکر بیجا و زیاد داده نمیشودفضا و محیط را به نحوی مهیا میکنیم که کمتر نیاز به قوانین داشته باشیمدر یک زنگ به دانش آموزان اعلام می کنیم که مثلا هم میتوانند نقاشی بکشند هم کاردستی بسازند؛
به دلخواهو اینکه همیشه انجام فعالیت...در هر کلاس با توجه به آن کلاس و ابزار موجود؛ علاوه بر فعالیت آن روز آیتم دیگری هم برای دانش آموزان در نظر می گیریم.مثلا در کلاس هنر امروز کاردستی داریم ولی در کنار آن خمیر بازی یا مداد رنگی و کاغذ هم باید وجود داشته باشد.البته باید توجه داشت که این آزادی باعث نشود که دانش آموز کارهای خارج از چهارچوب انجام دهد مثل ضربه زدن به وسایل مدرسه،از بین بردن حرمت مربیدانش آموزان در مورد پوشش در مدرسه و جای نشستن در کلاس آزاد هستندالبته آزادی های دانش آموزان همیشه باید دو ویژگی را دارا باشد۱.خارج از حیطه عقل نباشد(عقلانی باشد)۲.از نظر شرعِ مقدس،مشکل نداشته باشد
قدرت انتخاب کلاس مورد نظر توسط نو آموز به گونه ای که در طول روز تمام کلاس ها را رفته باشد و فقط زمان آنها متفاوت باشد.
 نظر خواهی درباره زمان انجام فعالیت های داخل کلاس
در یک فعالیت مشخص که هدف آن مثلا دست ورزی نو آموز می‌باشد چند روش را جلوی روی او قرار داده تا خود نوآموز راه مورد علاقه را انتخاب کرده و به همان هدف برسد که مابقی راه ها نیز به آن میرسند.
دانش آموز بتواند کلاسی که بیشتر به آن علاقمند است را بیشتر شرکت کند.
 کلاسی را برای دانش آموزان فراهم کنیم که بتوانند بیشتر در مورد علایقشان صحبت کنند.
 به دانش آموز اجازه دهیم صبح گاه بازی کند.
سر کلاس به دانش آموز اجازه صحبت بدیم و از نظراتش استفاده کنیم.
 هیچ وقت دانش آموز را مجبور نکنیم کلاسی را به زور شرکت کند.
انتخاب آزادانه کلاس ها توسط دانش آموزانانتخاب نوع پوشش در چارچوب انتخاب جایگاه نشستن خود در کلاسنظر سنجی برای انجام برنامه های فوق برنامه آزادی گفتار و بیان نظر خود
زمینه سازی برای استفاده صحیح از اختیار جهت رسیدن به بهترین انتخاب ها هست. به همین منظور در انتخاب برنامه ها آزادی عمل حداکثری موجود میباشد. این روش به تقویت مهارت برنامه ریزی، خودکنترلی و مدیریت زمان و منابع از سنین کودکی می‌پردازدعدم محدود کردن بی مورد سپردن اعمال به خود کودکان نظر خواهی
۱ستفاده از امر لطیف
 قوانین در چارچوب قرار ها بیان شود
طیب کردن محیط برای قرار های کمتر
نوآموزان خود انتخاب می‌کنند که کدام فعالیت را انجام دهند و کدام کلاس بروند
مسئولیت دادن به نوآموزان در امور مختلف برای کمتر تذکر دادن خود مربی ها
۱به دانش آموزان برای زمان ارائه مطالب اختیار می دهم.
از نظرات و پیشنهادات آنها استقبال می کنم.
دانش آموزان به هر حالتی دوست داشته باشند می توانند درس بخوانند.
انتخاب آزادانه کلاس هابچه ها در کلاس آژاد بوده و لزوما بر روی صندلی نمی نشینندانتخاب بازی از بین چندین بازی پیشنهاد شدهدر انجام فعالیت هایی مانند خمیر بازی در ابتدا مقید به ساخت شیء خاصی نیستنددر پوشیدن لباس یونیفرم ندارند و می توانند آزادانه لباس دلخواه خود را بپوشند
قرار دادن فعالیت مختلف در کلاس و دادن حق انتخاب به دانش آموز.
غنی کردن محیط کلاس.
امنیت روانی و جسمی دانش آموزانمرا زیر سایه آزادی تامین می نمایم.
تا جایی که امکان دارد آزاد بودن را از دانش آموزانم دریغ نمی کنم
با صحبت با اولیا تناقض بین آزادی در مدرسه و منزل را از بین می برم
تلاش می کنم با بیان توضیحاتی ، دانش آموزان را نسبت به مرز بین آزادی و قانون شکنی آگاه کنم.
به معلمانم در کلاس آزادی عمل می دهم تا ایده هایشان را اجرا کنند.
در پیش دبستان آقا پسرها خودشان ترتیب رفتن به کلاسشان را انتخاب می کنند.
در کلاس بازی یک روز در هفته خودشان فعالیت خود را انتخاب می کنند
اول هر کلاس بازی آزادند و حدود ۵ دقیقه اجازه بازی آزاد دارند
در کارگاه و هنر الگویی داده نمی شود
حلقه های گفتگویی با موضوع های انتخابی بچه ها در مدرسه داریم.
 نوع لباس و تغذیه با انتخاب خود متربیان است.
می توان به دانش آموز چند گزینه داد که اصلا خطری تهدیدش نمی کند که او در واقع احساس آزادی عمل کندمی توان در کارها از بچه ها رای گیری کردمی توان اگر دانش آموزی به هر دلیل دوست نداشت فعالیتی را انجام بدهد او را دعوت به فعالیت آزادانه کردمی توان کلا برای بچه ها فعالیت آزاد در نظر گرفت

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران