روش میزان

راهکارها و مثال های عملی

اصل کشف و پرورش استعدادهای مثبت در روش میزان

بارش فکری مربیان مدرسه میزان در مهر ماه ۱۴۰۰


خلاصه :

چند مثال عملی و راهکار پیرامون اصل کشف و پرورش استعدادهای مثبت

دانش آموزان را در بخش های مختلف علمی درگیر کنیم و بستر آن را هم ایجاد کنیم تا مشخص بشود چه کسانی در چه مواردی  توانایی دارندانجام دادن انواع تست های مختلف برای تشخیص استعدادامکان معلم شدن دانش آموزان در مهارت هایی که دارند چه درسی و چه مهارتیوقتی دانش آموزی در یک موضوع خاص حتی درسی سرعت بیشتری در یادگیری دارد ، نشان دهنده خاص بودن ایشان در آن بخش است و باید معلمین مربوطه برای ایشان برنامه ریزی ویژه ای داشته باشند تا شکوفا بشود
 برگزاری تست وکسلر که شناخت کلی خوبی از شرایط دانش آموز می دهد .
 دانش آموزی که در درسی به راحتی پیش می رود و به سهولت کارهای مربوط به آن را انجام می دهد یعنی در آن بخش استعداد دارد و با هماهنگی با معلمین گفته شده است که بر روی آن توانایی تمرکز بیشتری داشته و فعالیت های سطح بالاتری را برای ان دانش آموز در نظر بگیرند ( که می توان به کاربرگ ها سطح بندی شده در دروس اشاره کرد )
در سال قبل از کرونا با هماهنگی معلم ورزش (آقای شیرخدایی) رشته های مختلف ورزشی به دانش آموزان آموزش داده می شد تا هم با رشته های متنوع تری آشنا و هم استعداد آنها در ورزش شناسایی شود .
 برگزاری آزمون ها ماهانه و جامع برای سنجش سطح علمی و نقاط ضعف و قوت درسی  
به دانش آموزانی که دارای توانمندی خاصی می باشند اجازه ارائه در پایه و حتی برگزاری کلاس برای سایر دانش آموزان داده می شود .
 به تفکرات مختلف دانش آموزانم احترام میگذارم و اجازه میدهم آن را بروز دهد
در ابتدای تدریس هر مفهوم از بچه ها میخواهم تا خودشان به کشف و بیان آن مفهوم بپردازند
بعضی مواقع از رقابت های بدون ترس و استرس استفاده میکنم تا ئانش آموزان به استعدادهای خود پی ببرند
از فعالیت های گروهی هم استفاده میکنم تا در بین هم کلاسی های خودشان به بحث و گفتگو بپردازند
 در کلاس درس دائما به سخت کوشی و تلاش دانش آموزان برای حل مسایل ریاضی اشاره میکنم
📌ایجاد فضا برای تدریس و ارائه دادن و حرف زدن (در کنفرانس هر کس بطور نامحسوس استعداد خویش را بازگو می کند)
📌ایجاد فضا برای سخنرانی و ایجاد فضا برای خواندن زیارت عاشورا و حواشی مراسم مثل(فیلمبرداری،عکاسی،تدوین فیلم،ساخت تیزر،تنظیم صوت،دکور و ...)
📌ایجاد فضا برای آزمایش و آزمون و خطا تا جایی که آسیبی به اصل کار وارد نشود.
📌 ایجاد فضای امن و ارتباط گیری صحیح با دانش آموزان توسط مربی و دور بودن از فضای رقابتی غیر سالم و هیجانی و  مقایسه که کور کننده استعداد است.
📌 ایجاد بستر مناسب برای اردوهای تفریحی،علمی مذهبی و سیاحتی برای پرورش استعداد همه قشر از دانش آموزان
- بررسی و ملاحظه ی  دانش آموزان را در جهت شناخت دقیق و ریشه ای آنها
 صحبت با دانش آموزان و اولیا آنها در جهت شناخت علایق آنها
گاهی حضور در کارهای تیمی و گروهی میتواند موجب پرورش استعداد دانش آموز شود.
 ایجاد امکانات فیزیکی و سخت افزاری مناسب در فضای مدرسه.
 داشتن تعداد دانش آموز کم هم میتواند کمک به شناخت و کشف استعداد های دانش آموزان کند.
 اسنفاده از تستها و آزمونهای کشف استعداد رایج در دنیا.
آموزش معلمان در جهت ارتقای توانایی آنها در جهت شناخت دانش آموزان
مشخص کردن توانایی دانش آموزان در قسمت های مختلف درسی یا پرورشی یا تربیتی
استفاده از دانش آموزانی که توانایی خواندن زیارت عاشورا را دارند
استفاده از دانش آموزانی که توانایی مداحی خوانی را دارند
بکارگیری دانش آموزانی که توانایی سخنوری دارند در بخش مجری گری
 استفاده از دانش آموزانی که در درس های متفاوت توانایی دارند
استفاده از دانش آموزان در مراسم ها
تست شخصیت شناسی
 صحبت با خانواده در مورد توانایی ها و علایق دانش آموزان در ملاقات خصوصی
صحبت با دانش آموز و هم کلاسی ها در ملاقات خصوص با دانش آموزان
 پیگیری دقیق (سنسور حساس) درفتارهای دانش آموزان زمانیکه مشغول انجام فعالیت ها انجام کارهای مهارتی می باشند.
شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان
دادن مشاوره مناسب به دانش آموزان
ایجاد فضا برای تدریس
ایجاد فضا برای سخنرانی
ایجاد فضا برای خواندن زیارت عاشورا
ایجاد فضا برای انجام آزمایش
.ایجاد فضا برای آزمون و خطا البته تا حدی که آسیبی ایجاد نشود
احترام به علایق دانش آموزان در موارد مختلف مثل بازی یا درس خاص
ایجاد انگیزه برای جلو رفتن مفاهیم و کشف کشف استعداد کسانی که شرایط مطلوب تری در درس مورد نظر دارند
فراهم کردن شرایط برای خواندن زیارت عاشورا و کشف استعداد برای مداحی
استفاده از دانش آموزان در مراسم مختلف
ایجاد موقعیت برای خواندن زیارت عاشوراایجاد فضا جهت سخنرانی در مراسمایجاد فضا برای تدریس خواستن از دانش آموز برای طراحی سوال در مباحث ریاضیآزمون و خطا البته در مسیر خیر خواهی
با دانش آموزان مستعدتر در درس خودم، بیشتر کار خواهم کرد.
 ایجاد  فضا برای ارائه کارهای مختلف دانش آموزان
 ایجاد فضا برای سخنرانی
ایجاد فضا برای تدریس
در صورت کشف استعداد خاص در دانش آموز، حتماً مشوق او خواهم شد در پرورش آن استعداد.
از انتخاب موضوع درس جهت ارائه می توان به علاقه مندی وی پی برداز نوع طراحی و نوع ساخت وسیله می توان به نوع استعداد وی پی برد.
به هنگام کار می توان به اخلاق فردی و گروهی کنجکاوی و همیاری و ... وی پی برد.
می توان شرایط را برای شکافایی بهتر وی مهیا کرد و به افراد خاص معرفی نمودمی توان با شناخت استعداد وی و دیگر دانش آموزان و با هماهنگی با اولیای مدرسه  شرایطی را جهت  تعالی آنها مهیا کرد .
کارهایی که از انجام آنها شخصی لذت می برد و دیگران کمی کند و یا بی علاقه اند  را می توان به عنوان استعداد آن فرد تلقی کرد و  وی را در آن زمینه کمک نمود.
باید به بچه ها فرصت داد و ازشون خواست تا کار های مختلف را خودشان انجام دهند . آنها رو تشویق کنیم به کارهایی که دوس دارن انجام بدهند . اینگونه می تواناستعدادشان رو کشف
قرار دادن دانش آموز در موقعیت های پذیرش مسئولیت
 بررسی و رصد واکنش های دانش آموزان در موقعیت های مختلف در مدرسه جهت کشف استعداد و راهنمایی و هدایت استعداد
دیده شدن و تشویق نکات و اتفاقات مثبت جهت تعمیق و پیشرفت دانش آموز
 اجتناب از تنبیه و توبیخ نسبت به برخی واکنش ها
توجه به علایق و سلایق دانش آموزان
 توجه به علاقه ها و سلیقه های دانش آموزان
 ادور از تنبیه و توبیخ نسبت به برخی بازخوردها
دیده شدن و تشویق کردن اتفاقات و نکات مثبت دانش آموز جهت پیشرفت و تعمیق و ماندگاری برای دانش آموز
بررسی و رصد واکنش های دانش آموزان در موقعیت های مختلف در مدرسه جهت کشف استعداد و راهنمایی و هدایت استعداد
قرار دادن دانش آموز در موقعیت های مختلف برای پذیرش مسئولیت
با بسترسازی مناسب شرایط بروز استعداد باید فراهم شودتا استعداد های نهفته کشف گردد.
 "کلاس خلاقیت" معنی و مفهومی ندارد.3- خلاقیت باید در بستر مدرسه " محیط" لحاظ گردد.
محیط باید دیداری و شنیداری و تجربه کردنی باشد.5- می توانیم از رفتار بچه ها در ایجاد خلاقیت استفاده کنیم بنابراین باید مربی «گوش به زنگ »باشد.
دانش آموز در تمامی   دروس مطالعه عمیق نماید تا سرانجام دریابد که در چه زمینه هایی استعدادبیشتری دارد
سفر به تخت جمشید
 اهمیت دادن درس تاریخ
 شرکت در راهپیمایی 22بهمن
معرفی مشاهیر ملی و مذهبی
 معرفی الگوهای زنده یا معاصر میهن پرستی مثلشهدا
طراحی سناریو های کشف استعداد در قالب کارگاه های کشف استعداد...سرود...نمایش...
آزادی عمل در داشتن سوال های جدیدخلق سوال و نه پاسخاجازۀ داشتن زاویۀ دید جدیداحترام به سخن، فکر و نحوۀ نگرش جدیدصحبت در مورد دگرگونه دیدن و نوشتن
۱قرار دادن دانش آموز در موقعیت های پذیرش مسئولیت
 بررسی و رصد واکنش های دانش آموزان در موقعیت های مختلف در مدرسه جهت کشف استعداد و راهنمایی و هدایت استعداد
دیده شدن و تشویق نکات و اتفاقات مثبت جهت تعمیق و پیشرفت دانش آموز
 اجتناب از تنبیه و توبیخ نسبت به برخی واکنش ها
توجه به علایق و سلایق دانش آموزان
مشاهده دانش آموزان هنگام انجام دادن آزمایش های مختلف هر درس
داشتن رشته های گوناگون در دروس هنر و ورزش
راهنمایی دانش آموزان هنگام انتخاب رشته های گوناگون
برگزاری مراسم های گوناگون و دادن مسئولیت به دانش آموزان
رصد نقاط قوت و ضعف دانش آموزان هنگام فعالیت های مختلف
ارائه های مختلف در کلاس کنفرانس
کلاس قرآن را محدود به روانخوانی قرآن نکرده ایم و کلاس شامل بخش های مختلفی است تا استعداد ها کشف بشود.
مشورت با معلمین هر پایه درباره ی استعداد های دانش آموزان
 در هر جلسه از همه بچه ها نظر خواهی میشود تا کم‌کم میزان علاقه ی هر کدام به درس مورد نظر کشف بشود.
ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت دانش آموزان در حوزه های مختلف آموزشی با توجه به توانایی‌های فردی متفاوت آنان
استفاده از امکانات به روز و دانش ردز دنیا برای بستر مناسب کشف استعداد های نهفته.
ایجاد بستر مناسب برای پرورش بیشتر استعداد های دانش آموازان .
 از بین بردن دیدگاه توجه به یک درس یا چند درس به عنوان درس اصلی و مهم . (هر چند تلاش در این حوزه بسیار کار دشواری است چون اصلاح دیدگاه اولیا و همکاران اتفاق سختی است)
توجه به فعالیت های مهارتی و عملی در دانش آموازان چه به شکلل فردی چه گروهی.
دقت در پیدا کردن زمینه ی پیشرفت استعداد هر کس.
با ارزش دانستن استعداد هر فرد در هر زمینه ای.
عدم مقایسه افراد با هم در نوع استعدادشان.
سعی در راستای فراهم کردن زمینه پیشرفت هر کس در استعداد خودش.آگاهی دادن به فرد در زمینه ی استعداد نهفته ای که دارد.
از فعالیت‌های متنوع استفاده می‌کنم تا بفهمم کدام دانش‌آموز در چه کاری استعداد بیشتری دارد.
حواسم را جمع می‌کنم که هیچ دانش‌آموزی بی‌استعداد نیست و به جنبه‌هایی که پنهان کرده‌اند در گفت‌وگوهایشان توجه می‌کنم.
متناسب با استعداد دانش‌آموزان به آن‌ها مسئولیت می‌دهم. مثلا دانش‌آموزی می‌تواند موضوعی را خوب به دیگران توضیح دهد. اجازه می‌دهم این کار را بکند.
فضا و محیط کلاس و کار خودم را طوری ترتیب می‌دهم که دانش‌آموزانم فرصت ابراز علاقه‌هایشان به موضوعات گوناگون را پیدا کنند.
 به بهانه معارفه اول سال، بازی‌ای را انجام دادیم که در آن دانش‌آموزان ششم برای اینکه همدیگر را به من معرفی کنند، از هم سوال می‌پرسیدند. در این بازی بچه‌ها به دو نتیجه رسیدند:
 چقدر سوال‌هایشان تکراری و شبیه هم است.
چه بسیار چیزها که درباره توانایی‌ها و مهارت‌های همدیگر نمی‌دانستند. (در حالی که اول کلاس به من می‌گفتند خانم ما که خوب همدیگر را می‌شناسیم!)
با طراحی متفاوت سوالات نوع تحلیل بچه ها را بررسی می کنم.
گاهی با دیدن استعداد های متفاوتی که بچه ها دارند و خمربوط به درس ریاضی هم نیست آن ها را تشویق کرده و به معلم مربوطه ارجاع می دهم.
در پاسخ دادن به یک سوال از بچه ها سوالات متفاوت می پرسم تا فکر کنند و پاسخ های متنوع دیگری بدهند.
برای بچه هایی که در درس ریاضی فعال تر هستند کار بیشتری تهیه می کنم و سوالات سخت تر می دهم
خودداری ازاهمیت افراطی به استعدادهای تخصصی که مانع از بروز دیگر استعدادهای بشودبهره گیری فعال از استعدادهای دانش اموز برای کمک به دیگر هم کلاسی ها مانند کسی که بهتر با نشانه‌ها آشناست به دیگران کمک کند یا نقاشی و خط و ...
ایجاد زمینه برای رشد و پرورش هوش‌های 8گانه
صحبت درباره علاقه‎‌های نوآموز
به صورت مداوم نظرسنجی در بخش ها و امور مختلف آموزشی از دانش آموزان داشته باشیم تا نظرات خود را بیان کنند.
 به دانش آموزان موضوع کاردستی آزاد بدهیم تا متوجه شویم هر دانش آموز در چه حوزه ای علاقه مندی بیشتری دارد.
پس از شناخت علاقه دانش آموزان هر هفته را به یک دانش آموز اختصاص دهیم تا درباره دانسته های خود در آن حوزه به سایر دانش آموزان توضیحاتی را بدهد
 از دانش آموزان بخواهیم یک اردوی یک روزه طراحی کنند و با در نظر گرفتن تمام امور لازم در برگزاری اردو یک برنامه جامع به معلمین و حتی سایر دانش آموزان پیشنهاد کنند.
 با استفاده از تقویم مناسبتی در طول سال، مسئولیت اجرای برنامه در روزهای مختلف مناسبتی به دانش آموزان داده شود تا برنامه مناسبتی برای تمامی عزیزان حاضر در مدرسه پیاده کرده و آن را اجرا کنند.
افراد مستعد در زمینه های مختلفشناسایی شودفعالیت هایی طراحی کنیم که استعدادها بتوانند خود را نشان دهند.در صورت دیده شدنِ دانش آموز مستعد،سطح توقع را از او بالا نبریمبین فرد با استعداد و دیگران فرق نگذاریم مثلا بگوییم چون رنگ آمیزی شما خوب است مسول رنگ آوردن هستی...بعضی استعدادها در گذر زمان خود را نشان میدهند..در نتیجه در مورد شناخت استعدادها به صبر و زمان نیاز داریماگر کسی فعالیتی انجام نداد دلیلی بر بی استعدادی او ندارد...مثلا شاید آن روز خسته باشد... یا انجام دهد ولی با بی حوصلگی و جهت رفع تکلیفهرگز کسی که را دریک زمینه خاصی استعداد ندارد سرزنش یا بی تفاوت از کنارش عبور نکنیم... ک در این صورت در زمینه هایی ک استعداد هم دارد دچار مشکل میشوددر هر فعالیت و برای دیدن فردِ مستعد نیاز است که فضا و ابزار مهیا باشد....زمان کافی باشد.مثلا چند دقیقه آخر کلاس بگوییم فلان کار را انجام بدهیم و برویم...ک قطعا خروجی خوبی نخواهد داشت...همچنین باید دانش آموز آزادی را در انجام فعالیت ب خوبی احساس کند
انجام فعالیت های متنوع در همه زمینه ها برای پی بردن به استعداد تمام بچه ها
یاداشت کردن نکات هر دانش آموز در هر فعالیت و کنار هم قراردادن داده ها برای کشف استعداد
انجام دادن تست های علمی اثبات شده برای کشف استعداد دانش اموزان
صحبت درباره علاقه ها در قالب بازی
در انجام امور روزمره به دانش آموزان مسئولیت بدهیم و از آنها نظر بخواهیم تا اگر در برخی امور استعداد دارند متوجه شویم
در طول سال تحصیلی چند رشته ورزشی رو به دانش آموزان یاد بدهییم
 به دانش آموز اجازه دهیم رشته ورزشی ای که بیشتر علاقمند است را بیشتر دنبال کند.
 به دانش آموز اجازه دهیم به دوستانش در انجام فعالیت سر کلاس کمک کند.
 هیچ وقت به دانش آموز نگوییم تو در این درس ضعیف هستی و به جای آن بهش بگیم باید بیشتر تلاش و تمرین کنی.
 اگر در دانش آموزی استعدادی دیدیم به او اجازه دهیم در مدرسه آن استعداد خود را دنبال کند.
بررسی توانایی های فردی بها دادن به توانایی فردی استفاده از ایده های نو
فراهم آوردن شرایطی که استعداد های گوناگون افراد امکان پرورش پیدا کند.اصول خلاقیت و آزادی حداکثری طراحی فعالیت های مناسب برای کشف استعدادها باید مدنظر قرار گیرد.بازی های مختلف مکان های پر جنب و جوش کمک گرفتن در کارها
استفاده از ابزار و وسایل مناسب
 توجه مربی به نواموزان
فعالیت های مناسب برای کشف استعداد
رفتن به مکانهای مختلف (اردو های هدفمند )
توجه به علایق نوآموزان.
۱دانش آموزان در زمینه ای که استعداد دارند سقفی برای پیشرفت آنها تعیین نمی کنم.
فراهم کردن قسمتهای مختلف قرآنی زمینه کشف استعداد را فراهم میکنم
مباحث ارائه شده به صورت مستقیم گفته نمی شود و توسط نوآموز کشف می گردد.در مشاهدات خود بچه ها را در فعالیت های گوناگون بررسی و با نگاه کشف استعداد ملاحظه می کنیم و استعداد تشخیص داده شده را به خانواده منتقل می نماییم.در قالب بازی مباحث درسی ارائه می گردد که توسط نوآموز کشف گردد.بچه ها با توجه به استعداد هایی که در آنها تشخیص می دهیم مباحث فوق برنامه را دریافت می کنند
فعالیت های اجرایی در کلاس را چقدر نسبت به دیگران انجام میده
استغاده از تست های روانشناسی در کلیه مراحل دانش -موز
مرور دوران کودکی به همراه خانواده ی او،در صورت نیاز
سعی بر انجام شرایطی باشم تا اینک
۱در کلاس بازی استعدادهای متربیان در زمینه های جسمی و حرکتی مورد بررسی قرار می گیرد
 در کلاس گفتگو قدرت تحلیل آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
در کلاس دانشمند کوچولو توانایی بچه ها در زمینه های علوم پایه مثل ریاضی و درک و هوش فضایی مورد بررسی قرار می گیرد
در کلاس هنر توانایی آقا پسرها در زمینه های
فعالیتی را برای بچه ها در نظر بگیریم که برای حل آن وادار به تلاش شوند و آن را کشف کنند.
برای پرورش استعدادهای نهفته می توان اگر استعدادی را از دانش آموزی دیدیم به او بال و پر بدهیم تا تشویق شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران