روش میزان

راهکارها و مثال های عملی

اصل توجه به کرامت انسانی و عزّت نفس در روش میزان

بارش فکری مربیان مدرسه میزان در مهر ماه ۱۴۰۰


خلاصه :

چند مثال عملی و راهکار پیراموناصل توجه به کرامت انسانی و عزّت نفس

زمان مناسبی به دانش آموز و مربی در جهت انجام کار محول شده می دهم
از اهمیت مسئولیت دادن به دانش آموزان در همه امور زندگی و تاثیر آن در رشد دانش آموزان و آینده او برای خانواده ها می گویم
-نسبت به کاری که به دانش آموز می دهم و به او اعتماد می کنم و تا جایی که خللی در کار ایجاد نشود دخالت نمی کنم.4-شرایط را طوری فراهم می کنم که دانش آموز در همه ی تصمیم گیری های کلاس نقش داشته باشد.5-به انتخاب های دانش آموزانم احترام می گزارم و کمتر به او تذکر می دهم.
 استفاده از کلمه آقا ، قبل از صدا کردن متربیان
 اجازه گرفتن برای کمک کردن به متربی در باز کردن کیف ها
آشنا کردن خانواده ها با مفهوم کرامت انسانی در برخورد با آقا پسرهاشون
 گفتگو کردن در مسائل پیش آمده بین متربیان
کمک به انتخاب خیر و خیر گزینی
سعی شود چه در جمع و چه در تنهایی بچه ای را خورد و یا ضایع و یا تحقیر نکنیماگر کار خوبی از بچه ای دیدیم آن کار را بزرگ کرده و بچه های دیگر را هم دعوت به آن کار کنیمکار بد بچه را به رویش نزنیمبچه ها را بزرگ بشماریمبه بچه ها احترام بگذاریم
مسولیت دادن به دانش آموزان و تغییر آن ها در بازه های زمانیرفتار مناسب و با ادب و احترام با معلمین دیگر که باعث یادگیری غیر مستقیم دانش آموزان رفتار مناسب  نسبت به دوستانشان می شودنمایش قابلیت ها و استعداد های دانش آموزان در حضور دیگر دانش آموزان نگهداری حریم خصوصی دانش آموزاندانش آموزان مورد تمسخر دیگران و معلمین قرار نگیرنداحترام گذاشتن به دانش آموزان
با احترام و با پسوند آقا دانش آموز صدا شود.در  جمع برچسب دانش آموز ضعیف و یا قوی به دانش آموزی نسبت داده نشودضعف های اخلاقی و رفتاری و درسی دانش آموز به صورت شخصی به او گوش زد شده و راه کار رفع این مشکل به روش های تربیتی واخلاقی انجام گیرد.فرقی بین دانش آموزان قائل نباشیم و همه به یک دید دیده شوند.
پذیرش فرضیات ذهنی بچه ها برای اصلاخ و بهبود انهاپذیرش دست سازه ها بچه ها و بهای مناسبفرصت اموزش دادن علوم به دیکرانتجربه موفقیت در اکتشاف مفاهیمتجربه دیده شدن برای کار هایعلمی تولیدی
احترام به دانش آموزان
حفظ حریم خصوصی آنها
تلاش برای اینکه دانش آموزان خودشان را بشناسند ( نقاط مثبت ومنفی ) که می توان به تابلو احساسات در پایه اشاره کرد
 نمایش توانمدی دانش آموزان به هم کلاسی هایش (صندلی دانش در صبحگاه )
دادن مسئولیت های جدید به دانش آموزان و ترغیب به داوطلب شدن در مسئولیت ها(بچه هایی که عرت فردی پایینی دارند از پذیرش مسئولیت سرباز می زنند )
پرهیز از تحقیر دانش آموزان به هر نحوی
معلمین با احترام  همدبگر را خطاب قرار می دهند و این مورد در رابطه با معلم و دانش آموز هم صدق می کند .
رعایت ادب و احترام در همه ی زمان ها ( حتی در هنگامی که متربی حادثه ای بوجود آورده است.)
عدم بحث با متربی در جمع زمانی که اتفاقی را بوجود آورده( صحبت انفرادی)
فضای عمل حداکثری و قواعد حداقلی
توجه به شخصیت دانش آموزان مشارکت در جمع و نظر خواهی از ایشانسپردن مسئولیتاستفاده از پیشوند آقا
شرایطی را آماده کنیم تا دانش آموزان در همه تصمیم گیری های کلاس نقش ایفا کنند.
دانش آموزان کمتر تذکر بدهم و به انتخاب او احترام بگذارم.
به دانش آموز العتماد می کنم و تا جایی که خللی در کار ایجاد نشود دخالت نمی کنم.
زمان مناسبی به دانش آموز در جهت انجام کار محول شده می دهم
به دانش آموزان مسئولیت می دهم تا در همه ی امورات زندگی مسئولیت پذیر بشوند.
دانش آموزانم را با عنوان آقا خطاب میکند
 در صورتی که هنگام حل کردن تمرین های ریاضی دچار اشتباه شوند آنها را سرزنش نخواهم کرد.
 اشتباهات دانش آموزان را به هیچ عنوان در جمع بازگو نخواهم کرد
 سوالات و گفتگو علمی که در کلاس انجام می دهم به صورتی است که موجب شادی و لذت بچه ها باشد5- در صورتی که یک دانش آموز نیاز به کمک و راهنمایی من داشته باشد سریعا این کار را انجام میدهم تا احساس سرخوردگی نکند
ایرادات و اشکالات به صورت فردی و خصوصی مطرح شود .
خطاب قراردادن دانش آموزان با احترام
فرقی بین دانش آموزان گذاشته نشود .
رفتار یکسانی با همه دانش آموزان صورت گیرد
دانش آموز در میان دوستانش به خاطر رفتار ما احساس بدی نداشته شود .
کمترین محدودیت و خط کشی را برای دانش آموزان وضع کنیم.
اجازه ی انتخاب گروه و کلاس و ..... به عهده ی خود دانش آموز
 احترام به دانش آموزان از نوع خطاب کردن آنها تا مشورت گرفتن از آنها برای گرفتن برخی تصمیم ها
برگزاری مراسم تولد برای تک تک دانش آموزان و تبریک به آنها
 فراهم کردن فضای مناسب برای دانش آموزان برای بازی کردن ، غذا خوردن ، کلاس رفتن ؛و ......
برگزاری جلسات خصوصی با دانش آموز و گوش کردن به صحبتها و درخواست ها ی او و تا جای ممکن رسیدگی به خواسته های آن
در انجام کارها از دانش آموزان نظر سنجی میکنم
از دانش آموزان برای برگزاری مراسمات و اجرای آن استفاده میکنم
 دانش آموزان را با اسم کوچک صدا نمیزنم و از پیشوند آقای استفاده کنیم  
هر دانش آموز ر ا متناسب با خودش ارزش یابی میکنم
سعی میکنم  نقاط ققوت و ضعف هر دانش آموز را تشخیص دهم و به دنبال تقویت آنها باشسم
استفاده از نظرات  و پیشنهادات دانش آموزان در امور مدرسه.
جلسات خصوصی وگروهی با دانش آموزان.
 استفاده از ادبيات مناسب در مواجه با دانش آموزان مثل صدا کردن دانش آموزان با آقای...
حفظ حرمت دانش آموزان در کلاس و عدم بیان مشکلات آن ها جلوی دیگران.
 جلوگیری از برچسب زدن به دانش آموزان توسط معلمین  و دانش آموزان دیگر مانند این دانش آموز گیرایی پایینی دارد. یا این دانش آموز بی ادب است.
به نظرات هر دانش آموز به دقت گوش میدهمدانش آموزان را با یکدیگر مقایسه نمیکنمحتما دانش آموزان را با پیشوند آقای صدا می کنمایراد هر دانش آموز را به صورت انفرادی به خودش میگویماحترام به عقاید هر دانش آموزکم کردن قوانین بازدارنده
احترام به نظرات دانش آموزان و گوش کردن به حرفهایشان
کاهش قوانین بازدارنده در کلاس درس
اجبار نکردن به پوشیدن لباس فرم یکسان و احترام به سلیقه دانش آموزان(البته تا زمانی که چهارچوب ها یمان حفظ شود)
گفتن کلمه آقا قبل از اسم دانش آموز
حتما دانش آموزان را با پیشوند آقای صدا میکنم.ایراد هر دانش آموز به صورت انفرادی به خودش بازگو میکنم.به نظرات هر دانش آموز به دقت گوش میدهمدانش آموزان را با یکدیگر مقایسه نمیکنیماحترام به عقاید هر دانش آموزفراهم کردن فرصت برای دانش آموز جهت صحبت در جمع و بالا بردن حس اعتماد به نفس در اوکم کردن قوانین بازدارنده
حتماً دانش آموزان را با آقای .... خطاب قرار میدهم.
 تذکرات و ایرادات را در جمع به دانش آموز نخواهم گفت.
 به صحبت های دانش آموزانم خوب گوش میدهم و اگر نیاز به پیگیری داشته باشد حتماً پیگیری میکنم و بها میدهم.
اگر نکته مثبتی در او ببینم حتماً به او خواهم گفت.5- تشویق به احترام گذاشتن به خود و دیگران.
 احترام گذاشتن لفظی و عملی به دانش آموز .
 عدم توبیخ و تذکر شخصی در حضور دیگر دانش آموزان و حتی معلمین .
عیادت تلفنی ! از دانش آموزانی که به علت کسالت غایب شدند.
 گوش دادن به صحبت ها و نظرات دانش آموز و عمل به آن اگر قابلیت اجرا داشته باشد.
 تقویت باور و ایجاد حس اینکه دانش آموز توانایی برطرف کردن ضعف هایش را دارد.
بکار بردن نام دانش آموز با پسوند آقای......
شنیدن صحبت های کامل هر دانش آموز بدون قطع حرفش حتی اگر غلط باشد.
هنگام شنیدن صحبت دانش آموزی به او توجه می کنیم و با حرکات دست و سر  تاییدکرده و انگیزه می دهیم و هرگز صورتمان را از مقابل او کج نکرده و به جای دیگری متمرکز نمی شویم.
از او می خواهیم همانند معلم بیاید و به دانش آموزان مطلبی را شرح دهد.
 نقاط قوت او را در جمع،مقابل سایرین تایید و تشویق می کنیم  و نقاط ضعفش را در کاغذی نوشته به او می دهیم.
احترام گذاشتن به دانش آموز در کردار،گذشتن از اشتباهات سهوی دانش آموز و......
دانش آموزان را مسخره نکنیم که جلوی دوستانش ضایع نشود و اعتماد به نفسش نریزه .و کنترل زبان بچه ها
همیشه دانش آموزان را با پیشوند آقا مخاطب قرار خواهم داد.همواره در میان جمع نسبت به حفظ شان انسانی دانش آموزان کوشا خواهم بود.هرگز موقعیت تحقیر دانش آموزان را فراهم نخواهم کرد.حتما جویای احوال دانش آموزان بیمار خواهم بود.همیشه به نظرات دانش آموزان توجه کرده و در صورت امکان اجرا خواهم کرد.
دانش آموز را مورد احترام قرارداهیم با رعایت "تکریم" بدون مقایسه با اطرافیانش و با ایجاد حس "خود بزرگواری" و " عزت نفس" دانش آموزان را ارزشمند بار بیاوریم.با توجه به سخن حضرت علی (ع) که شخص بداند که بهایش چقدر است و خوذ را به کمتر از آن نفروشد، دانش آموزان را در جهت شکوفایی عزت نفس هدایت کنیم..البته باید توجه داشت که "عزت نفس" و "خود بزرگواری" با "تکبر" و "پررویی" تفاوت دارد و شامل ذلت و تواضع نمی گردد.
فرمودند : اکرموا   اولادکم    به متربی احترام بگذاریمبه حرفهایش گوش کنیم و توجه نماییم تا به کنه سخنش و نیز دلیل بیان آن  پی ببریم .اگرخطایی از او سرزد به جای آنکه باعصبانیت بااوبرخورد کنیم دلیل عملش را از او سوال کنیم تلاش کنیم که اعتماد به نفس او را بالا ببریم اما مراقب باشیم که به غرور کاذب مبتلا نشود .
اسم بچه ها را با احترام صدا می کنمتعارف به دانش آموزان در حال نوشید یا خوردن غذا...جلوی پای همکاران و دانش آموزان در جمع دانش آموزان  بلند شدنذکر کلمه ی آقای برای دانش آموزانتذکر به دانش آموزانی که در جمع رعایت احتران هم را نمی کنند
هیچ گاه از الفاظ ناپسند برای خطاب بچه ها استفاده نخواهم کرد.همیشه به نظرات بچه ها احترام خواهم گذاشتو ضمن حفظ حرمت، راهنمایی خواهم کرد.همیشه در حفظ حرمت بچه ها در مقابل والدینشان تلاش خواهم کرد.اگر اشتباهی از فردی سر بزند با حفظ شخصیت تذکر وهدایت خواهم کرد.همیشه مسئولیت هایی را به بچه ها جهت تقویت عزت فردی خواهم دا
 معلم یار کردن دانش آموزان حتی در حد یک مفهوم درسی و سپردن مسئلیت درآن مفهوم به دانش آموز
 باز گذاشتن نحوه تحویل برای دانش آموزانی که ضعف درسی دارند.
 به رخ کشیدن استعداد های خاص دانش آموزان
سپردن مسئولیت های مختلف کلاسی
تشکیل گروه های دو نفره یا بیشتر به صورت کار گروهی و تحقیق در رابطه با یک مسئله
دلجویی و همدلی با دانش آموزانی که ممکن است ضعف در یک یا چند زمینه داشته باشنداگر چالشی بین دو یا چند دانش آموز پیش بیاید خارج از فضتای جمعی کلاس با آن چند دانش آموز بررسی میکنماگر دانش آموزی تکلیف یا فعالیتی را انجام نداده باشد جدا وشخصی پیگیری میکنماگر دانش آموزی به دلیلی مورد تمسخر د=همکلاسی ها قرار بگیرد تلاش میکنم خارج از فضای کلاس با اعتماد به نفس دادن شرایط روحی بهتری برای او ایجاد کنمدر بازخورد دادن در تکالیف و فعالیت های کلاسی تلاش می کنم نقاط مثبت را متذکر کنم و شرایط را برای پیشرفت دانش آموزان ایجاد کنم
دانش آموزم را با لفظ خانم ... مخاطب قرار دهم و با احترام با او برخورد کنم.
 هنگام صحبت دانش آموزان سکوت کنم و با دقّت به آن ها گوش کنم.
 هرگز آن ها را با یکدیگر مقایسه نمی کنم.
هیچ وقت به دانش آموزان برچسب نزنم
 به وسایل و متعلقات آن ها بدون اجازه دست نزنم.
پرهیز از برچسب زدن به دیگرانایجاد اعتماد به نفس در دانش اموزانسکوت هنگام صحبت های دانش اموزان و خوب گوش دادن به انبه وسایل و متعلقات افراد احترام گذاشته شود.تشکر کردن معلم از دانش اموز بعد از انجام کار
نام بردن دانش آموزان با لفظ خانم درصورت انجام اشتباهی از طرف دانش آموز اورا را به صورت غیر مستقیم راهنمایی میکنم برای بیان عقیده و نظرش به او کمک میکنم ودر مناقصه مختلف از آنها نظر میپرسم
۱. استفاده از لفظ خانم برای دانش آموزان۲. استفاده از ضمیر شما در مخاطب قرار دادن۳. در کلاس اگر دانش آموزان یکدیگر را با لفظ مناسب صدا نکنند توصیه و تذکر های جمعی و فردی می دهیم.۴. در صورت اشتباه به صورت فردی صحبت هایی خواهیم داشت.۵. هرگز در کلاس کسی را به واسطه اشتباهش تمسخر نمی کنیم.
 دانش آموزان را با لفظ آقا صدا می کنم
 اعتماد به نفس دانش آموزان را با تشویق ها بالا می برم
از شوخی هایی که به شخصیت دانش آموزان و کرامت انسانی انها لطمه بزند پرهیز می کنم
احترام گذاشتن لفظی و عملی به دانش آموز .
 عدم توبیخ و تذکر شخصی در حضور دیگر دانش آموزان و حتی معلمین .
عیادت تلفنی ! از دانش آموزانی که به علت کسالت غایب شدند.
گوش دادن به صحبت ها و نظرات دانش آموز و عمل به آن اگر قابلیت اجرا داشته باشد5.تقویت باور و ایجاد حس اینکه دانش آموز توانایی برطرف کردن ضعف هایش را دارد.
داشتن گفتگوهای خصوصی با دانش آموز هنگام بروز موارد خاص
تشویق دانش آموزان به داشتن لحن محترمانه در گفتگو با دوستانشان
صدا زدن با لفظ خانم و نوشتن کلمه خانم در نوشتار های مربوط به دانش آموزان
حفظ احترام به نظر و عقیده هر دانش آموز
صبر کردن برای دانش آموزانی که نسبت به بقیه سرعت کمتری در ارائه هایشان دارند.
در خصوص برتری های اخلاقی از نگاه قرآن با متربیان هر پایه از چهارم تا ششم به فراخور نیاز و توجهشان سعی می کنم دائما مطلب ارائه نمایم و عقائد و نظرات خودشان را نیز در این زمینه جویا شده و بشنوم.
همیشه از رفتارهای تحقیر کننده افراد، مقایسه توانمندی های متربیان با یکدیگر دوری نموده و همه کلاسهایم را علیرغم سطح متفاوت افراد به تلاش و کوشش در جهت تمرین و تکرار مطالب درسی وادار می نمایم.
 در خصوص متربیانی که حس می کنم نسبت به بقیه دانش آموزان ممکن است اعتماد به نفس کمتری داشته باشند توجه ویژه داشته و همیشه سعی در افزایش عزتمندی ایشان در کلاس از طریق روشهای گوناگون می نمایم.
توجه دادن به جایگاه بنده و بندگی پروردگار
توجه به رفتار های درست و دیده شدن رفتاری درست دانش آموزان در محیط مدرسه
شنونده خوب و موثر بودن هنگام گفتگو با دانش آموزان
 رعایت آداب معاشرت از سمت مربیان در رابطه با دانش آنوزان و هم در مورد همکاران* دوری از مقایسه دانش آموزان با یکدیگر
۱پرهیز از مقایسه دانش آموزان باهم و عنایت به تلاش آنها.
 پرهیز از هرگونه تحقیر دانش آموزان و برچسب زدن به آنها.
 آموزش آداب معاشرت با بیان داستانها و تمثیل ها برای ایجاد رفتار توام با احترام دانش آموزان در مدرسه.
ایجاد حریم خصوصی برای دانش آموزان واحترام به وسایل و متعلقات آنها، در صورت نیاز ،با اجازه گرفتن وسایل آنها را بر می داریم.
 بعد از انجام کار، از دانش آموزان تشکر می کنیم.
در هنگام صحبت های دانش آموز سکوت کرده وبا دقت به او گوش می دهیم.
 از تحقیر و سرزنش دانش آموزان خودداری کنم.
برای صحبت کردنشان احترام قائل شوم و گوش بدهم.
از مناسبترین لحن و کلام جهت تذکر به دانش آموزم استفاده کنم.
پذیرش عذرشان در موقع خطا یا کم کاری.
در صورت انجام کار اشتباه در قبال دانش آموزم حتما معذرت خواهی کنم.
مخاطب قرار دادن دانش‌آموزان با خطاب‌های احترام‌آمیز مانند خانم...
 از دانش‌آموزان بعد از انجام کار، تشکر می‌کنم.
آغاز به سلام می‌کنم.
به حرف دانش آموزان خوب گوش می‌دهم و حین صحبتشان سکوت می‌کنم.
 نمی‌گذارم کسی در کلاس به خاطر ندانستن جواب سوالی، تحقیر یا تمسخر شود.
توجه به نوع صحبت کردم با دانش آموزان که محترمانه و در عین حال صمیمی باشد.
برخورد محترمانه و صحبت شخصی با دانش آموزی که در انجام کارهایش کوتاهی کرده.
 سر کلاسآنلاین  به جهت اینکه بعضی از بچه ها در کلاس فعالیت خیلی کمی دارند نام همه دانش آموزان را می برم و در خواست مشارکت دارم .
با تشویق دانش آموزی که در درس ریاضی ضعف دارد نگاه بچه ها را نسبت به او تغییر می دهم
در بازخورد انجام کارهایشان حتما با واژگان مناسب از آنها تشکر می کنم
 سر کلاس به جای برخورد و سرزنش بچه هایی که کارهایشان را انجام نمی دهند از بچه هایی که کارشان انجام می دهند تشکر می کنم.
.صدا کردن دانش آموزان با القاب نیکو
عدم تنبیه دانش آموزان در جمع
 عدم تحقیر دانش آموزان به صورت کلامی یا رفتار
.بزرگنمایی رفتارهای پسندیده دانش آموز
.نادیده گرفتن رفتارهای بد دانش آموز در حد امکان حوصله کلاس و بقیه دانش آموزان
با احترام صبحت کردن با تک تک دانش آموزاناجازه گرفتن از دانش اموزان برای استفاده از وسایل مرتبط با آنها به صورت کاملا مشخص، جهت مشهود شدن اجازه گرفتن دانش اموزان از یکدیگرتوجیه ساختن برای اشتباهات در بعضی موارد برای دانش آموزاناستفاده از تذکرات غیر زبانی و رفتاری دربرابر اشتباهات دانش آموزان به دور از چشم دیگرانتشویق و تمجید اقدامات درست دانش آموزان به اندازه در جهت رشد آنها
در مواردی از نوآموزان نظرخواهی میکنم
 با پسوند آقا صدا میکنم
 اگر نوآموز مرتکب اشتباهی شد و مسئولیت آن را قبول کرد، بعداً دوباره به رویش نمیارم
وقتی با نوآموز مشغول صحبت یا فعالیتی هستم، اگر بخواهم کار دیگه‌ای انجام بدم از او اجازه میگیرم.
نوآموز رو مورد قضاوت قرار نمیدهم
همیشه نام دانش آموز را با لفظ آقا خطاب کنیم
اگر دانش آموز تکلیفی را انجام نداده بود به هیچ وجه سرزنش نشود
 اگر دانش آموزی در کلاس بی نظمی میکرد به هیچ وجه در جمع او را مورد خطاب ندهیم
حتما از کمک تک تک دانش آموزان برای انجام کارها استفاده کنیم و مسئولیت به تک تک دانش آموزان بدهیم
برای تدریس یا حتی حل مشکلاتی که در حین کارها به وجود می آید از خود دانش آموزان کمک بگیریم و نظرات آنها را برای حل امور بخواهیم
 استفاده از پسوند اقا قبل یا بعد از اسامی دانش اموزان
در صورت وجود مشکل در دانش اموز جلوی جمع در مورد مشکل وی صحبت ننماییم
به دانش اموزان اجازه اظهار نظر بدهیم
شنونده خوبی برای مطالب دانش اموزان باشیم به دانش اموزان مسئولیت بدهیم مثلا مسئول اوردن مداد رنگی
استفاده از کلمه آقا یا خانم قبل یا بعد از اسم بچه ها
پویا کردن حس تصمیم گیری در دانش آموزان و بها دادن به آن
دادن مسئولیت به دانش آموز و ‌‌کمک خواستن از او
مشورت گرفتن در برخی امور از دانش آموزان
گفت و گو کردن و پرورش اعتماد به نفس
 دانش آموز را تشویق کنیم تا علایقش را با اشتیاق دنبال کند.
 زمانی که دانش آموز موفقیتی کسب کرد از او تعریف و تمجید کنیم.
 به دانش آموز اجازه داده شود که در بعضی مسائل خودش انتخاب کند مثلا اگر ساعتی فوق برنامه داریم به دانش آموز اجازه دهیم خودش انتخاب کند کدوم درس را بیشتر تمرین کند.
 کاردستی یا فعالیتی از دانش آموز درون کلاس نصب شود.
 دانش آموز بداند که آفرینشش ارزشمند بوده و هر انسانی برای هدفی بالا به این دنیا پا میگذارد.
احترام به دانش آموز در مواقعی که دانش آموزان خطایی می کنند برخورد نا مناسب نباشد سرزنش نکنیم مواقع لزوم با دانش آموز با لحنی آرام و مهربانانه صحبت کنیماگر دانش امور دچار نقصی است آنرا آشکارا مطرح نکنیم
با بیان عزت نفسی عزت فردی هم آشکار می‌شود برخورد های منطقی و عادلانه مربیان برخورد های جایز در موارد لازم البرخورد دانش آموز را با خطابه های محترمانه مخاطب قرار دهیم ایرادات دانش آموزان را در جمع ایراد نکنیم برخورد های جایز را با رعایت شرایط انجام دهیم
۱توجه به نوآموزان هنگامی که مربی را صدا می‌زنند و گوش دادن به حرف آنها با صبر
 نوآموزان را به اسم خود صدا کنیم و به آنها لقب ندهیم مانند تپلی مو فرفری و غیره
 اگر نوآموزان از لحاظ جسمی و یا رفتاری مشکلی دارند آنها را مسخره نکنیم حتی زمانی که نوآموز حضور ندارد.
هیچ وقت جلوی نوآموزان دیگر در مورد رفتار بد آن صحبت نکنیم و جوری رفتار نکنیم که بچه های دیگه متوجه شوند
 هیچ وقت مچ نوآموزان را نگیریم حتی وقتی کار درستی انجام ندادند و همیشه با آرامش و احترام  با نوآموزان برخورد کنیم
۱حترام به دانش آموزان
عدم تحقیر در مکالمه با آنان
حفظ حریم خصوصی آنان
خوب صدا کردن آنان
سعی می گردد بچه ها را با پیشوند آقا خطاب نماییماشتباه آنها را در جمع متذکر نمی شویمسعی می نماییم تا جاییکه می شود و صلاح است اشتباهات آنها را نبینیم و ندید بگیریم برای صحبت با آنها سعی می کنیم هم قد آنها شویماز الفاظی که اعتماد به نفس و عزت فردی آنها را تحت الشعاع قرار می دهد و زیر سوال می برد استفاده نمی کنیم
ایراد هر نوآموز را به صورت خصوصی به خود او بگوییم و در جمع مطرح نکنیم.
برای نام بردن اسم او از کلمه آقا/خانم  استفاده کنیم.
 فعالیت های او حتی کوچک را با ارزش بشماریم.
برای صدا کردن از الفاظ اشتباه مثل چاق، بی تربیت، کوتوله و.. امثال این استفاده نکنیم.5 اشتباهات او را همیشه و پشت سر هم به او متذکر نشیم.
احترام به دانش آموزانحفظ حریم خصوصی آن هاتلاش برای اینکه دانش آموزان خودشان را بشناسندپرهیز از تحقیر دانش آموزان به هر نحویمعلمین با احترام همدیگر را خطاب قرار می دهند و این مورد در رابطه با معلم و دانش آموز هم صدق می کند

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران