رویدادهای مدرسه

پایه اول

من می توانم...


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

🔸️دختران کلاس اول میزانی باز هم قله های توانایی را فتح کردند.
این بار به بهانه ی کشف نشانه‌ی《و》، فهرست توانایی های خود را نوشتند.🔸️

سرکار خانم آگاهی

معلم محترم پایه اول

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران