رویدادهای مدرسه

اردوی پیش دبستانی


خلاصه :

پیش دبستانی دخترانه میزان 

گل دخترهای پیش دبستانی در اردوی تفریحی سرزمین بازی شرکت کردند و با شادابی و نشاط کنار دوستان خود به بازی های متنوع و حرکتی پرداختند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران