رویدادهای مدرسه

اردوی پیش دبستانی


خلاصه :

پیش دبستانی دخترانه میزان 

گل دخترهای پیش دبستانی در اردوی تفریحی سرزمین بازی شرکت کردند و با شادابی و نشاط کنار دوستان خود به بازی های متنوع و حرکتی پرداختند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۲۱۰ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۲۰۹ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۸۸ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۱۱۰ ۰
نویسنده: مسئول رسانه مسئول رسانه
۰ ۱۲۸ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی
۰ ۸۷ ۰
نویسنده: همتی نژاد فراهانی همتی نژاد فراهانی

پسران

دختران