یک دقیقه مطالعه


۱۴ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۹:۲۰:۲۴
۴۵۱


زندگی عمق زیادی ندارد...


کسی که شنا کردن بلد است میداند که آب او را پایین نمیکشد,
اما کسی که با شنا آشنا نیست,فکر میکند آب او را پایین میکشد و غرق میکند,
برای همین بیهوده دست و پا میزند و غرق میشود,
بهتر است بدانیم این افکار ماست که ما را غرق میکند,
و گر نه زندگی عمق زیادی ندارد...
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.