رویدادهای مدرسه

تکنیک به دست آوردن رنگ های جدید و به کارگیری این تکنیک در فعالیت های تونالیته رنگ ها

تجربه ریختن رنگ ها برای بدست آوردن رنگ های جدید پایه اول ب ۲۴ مهر

تونالیته ( درجات یا والر رنگ ها )


خلاصه :

  آشنایی دانش آموزان برای به دست آوردن رنگ های جدید 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع ریختن رنگ ها برای بدست آوردن رنگ های جدید

دانش آموزان با ریختن رنگ ها بر روی مقوا برای بدست آوردن رنگ های جدید تجربیاتی  را به دست آورده و در جلسات آینده در بحث تونالیته رنگ ها باید از این تکنیک برای رنگ کردن  طراحی ها استفاده نمایند

رنگ هایی که در این تکنیک به کار گرفته می شود گواش بوده و حلالش آب می باشد .

لطفا یرای آگاهی بیشتر از فعالیت ها به عکس و فیلم ها مراجعه شود .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران