یادگیری از راه اطلاعات یا خلاقیت؟


۰۴ اسفند ۱۳۹۶ / ۰۷:۰۱:۵۹
۱۰۳
۰


تفاوت بین یادگیری از راه اطلاعات یا ازطریق خلاقیت


برای بیان این تفاوت سه نمونه سوال در زیر مطرح می‌شود.
۱- وقتی از دانش‌آموزان سؤال می‌کنیم «الکل توسط رازی در چه سالی کشف شد؟»
پاسخ احتیاج به تشخیص و یادآوری اطلاعات ذخیره شده دارد.
۲- وقتی از دانش‌آموزان سؤال می‌کنیم «تفاوت و تشابه رازی با سایر شیمیدانان و پزشکان در چه بود؟»
پاسخ احتیاج به فهم و حافظه دقیق‌تر و بیشتری دارد و دانش‌آموز باید دربارۀ چیزهایی که می‌داند
فکر کند.
۳- وقتی از دانش‌آموزان سؤال می‌کنیم «فرض کنید که رازی خانه‌ای در یکی از شهرها داشت و مانند مردم عادی بود آن وقت چه تغییری در زندگی و تاریخ ما به وجود می‌آمد؟»
پاسخ به این سؤال احتیاج به بکارگیری مهارت‌های تفکر همراه با خلاقیت شامل تصور، آزمایش، کشف، بررسی استادانه، چک کردن راه‌حل‌ها، جمع‌آوری کشفیات از سوی دانش‌آموزان دارد و آنها را به سوی پرورش خلاقیت سوق می‌دهد.

برچسب‌های این مطلب:

روشناسی توانمندی‌ها علمیبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.