در زندگی یاد گرفتم:


۱۵ فروردین ۱۳۹۶ / ۰۴:۳۸:۰۱
۹۶
۰


با احمق بحث نکنم و ...

در زندگی یاد گرفتم:

با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش
خوشبخت زندگی کند.

با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد
و روحم را تباه می کند.

از حسود دوری کنم چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم
باز از من بیزار خواهد بود.

تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهم
و سه چیز را هرگز فراموش نمیکنم:

۱) به همه نمی توانم کمک کنم.
۲)همه چیز را نمی توانم عوض کنم
۳) همه مرا دوست نخواهند داشت..........!

و تو قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی؛
کفش های من را بپوش و از خیابان هایی گذر کن که من کردم
اشکهایی را بریز که من ریختم
سالهایی را بگذران که من گذراندم
روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم
دوباره و دوباره برخیز و مجددا در همان راه سخت قدم
بــــــزن...
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.