دانش آموزان میزانی در نهایت چه امتیازاتی خواهند داشت

ویژگی های متربی میزان

mizan lerner profile


۱۹ فروردین ۱۳۹۷ / ۱۳:۰۱:۳۱
۸۳۳


https://t.me/porsehazraveshmizan

دانش آموزان در روش میزان ، ذیل 11 اصل مهم تربیتی پرورش می یابند که بر مبنای آن دارای ویژگی های فوق خواهند بود ان شالله

یازده اصل روش میزان عبارتند از : 

اصل تقید به ارزشهای دینی و انقلابی و التزام به  مناسک مذهبی

اصل هویت ملی

اصل کرامت انسانی

اصل پرورش خلاقیت

اصل کشف و پرورش استعدادهای نهفته

اصل توجه به تفاوت های فردی

اصل یادگیری مبتنی بر تلاش

اصل توجه به کار گروهی

اصل توجه به انگیزه های درونی ( مسئولیت پذیری)

اصل آزادی عمل حداکثری

اصل شادابی و نشاط

 
 نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.