۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۰۷:۰۱:۳۳
۶۳۳


ماهی های اقیانوس کلاس پیش یک رنگی شدند.

 دخترانمان ماهی ها وحیوانات دریایی روی دیوار کلاس را دیدند وتصمیم گرفتن که به وسیله آبرنگ آنها را رنگ آمیزی کنند تا کلاسمان زیباتر شود.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.