دلنوشت

دست هاي خدا


خلاصه :

براي  برآوردن  روياي انسان ديگري جز خودت خنثي نباش 

دست های خدا باش
برای برآوردن رویای انسان دیگری جز خودت ...

خنثی نباش !
بی تفاوت نباش !

اگر دیدی کسی گره ای دارد و شما راهش را می دانی،
 سکوت نکن ...

اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن...
معجزه زندگی دیگران باش!

این قانون کائنات است
معجزه زندگی دیگران که باشی ،
بی شک کس دیگری معجزه زندگی شما خواهد بود ...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران