بخش ارزشها
موسسه میزانآخرین ارسال های تالار گفتگو


محمدحسین همت یار

هخامنشیان

 پارسال

ممنون


هادی جودکی

هخامنشیان

 پارسال

در مورد بنیان گذار سلسه هخامنشی کوروش:او 575 یا 590 سال قبل از میلاد مسیح به دنیا امد پدرش کمبوجیه از بزرگان ایرانی و مادرش ماندانا دختر شاه ماد بود.با مرگ پدرش صاحب انشان شد که از همان ابتدا با حکومت ماد مخالفت کرد و قیام خود را در 554 سال قبل میلاد میسح اغاز کرد دو قبیله بزرگ ایرانی مارافی پارسی را متحد ساخت توانست با از بین بردن اژی دهاک اخرین شاه ماد حکومت هخامنشیان را به وجود اورد


محمدحسین همت یار

هخامنشیان

 پارسال

ممنون مطلب خوبی بود


محمدحسین حق وردی

هخامنشیان

 پارسال

سرزميني را كه پارس ها در آن سكني گزيدند، به نام ايشان پارس (فارس) ناميده شد. قبايل چادرنشين پارس ابتدا در اين سرزمين به دام داري پرداختند ولي پس از مدتي ، گروهي از آن ها كشاورز و يك جانشين شدند. يكي از اين قبيله ها، قبيله ي پاسارگاد بود. رئيس اين قبيله هخامنش نام داشت. فرزندان هخامنشي قلمرو و قبيله ي خود از جمله شمال خوزستان كنوني را كه قبلاً متعلق به ايلامي ها بود، تصرف كردند و گسترش دادند. با اين كار پارس ها با پيشرفت هاي ايلامي ها و بابلي ها بيشتر آشنا شدند و بسياري از فنون كشاورزي، شهرسازي و نوشتن را از آنان فرا گرفتند. پادشاهي كورش: يكي از نوادگان هخامنش كه به حكومت سرزمين پارس رسيد، كورش نام داشت . كورش پارس ها را به قيام عليه مادها دعودت كرد و به جنگ آژي دهاك ، پادشاه بي اراده ي ماد رفت . پارس ها با او همراه شدند. تعدادي از بزرگان ماد به او پيوستند. به همين دليل آژي هاك از كورش شكست خورد و حكومت مادها به پايان رسيد. كورش ، سپس سارد، پايتخت ليدي و بابل را تصرف كرد و با تصرف اين دو شهر بزرگ قلمرو ايران بسيار وسيع شد و كورش ثروت هاي بسياري را به دست آورد. دولتي كه او بنا كرد به نام جدش هخامنشي ناميده شد. سرانجام كورش در يكي از جنگ هاي خود در شمال شرقي ايران كشته شد. در کل بگم تعداد پادشاهان هخامنشی 14 تا بود که به غیر از داریوش بزرگ فایده ای در پادشاهی دیگر پادشاهان نداشت و در زمان اردشیر پنجم حکومت هخامنشی نابود شد


محمدحسین حق وردی

هخامنشیان

 پارسال

اقا چرا دعوا می کنید ؟؟؟؟؟ اقا رستمی در مورد همه ی سلسله ها یک کتاب می نویسد ولی اقای همت یار می خواهد فقط در مورد هخامنشیان بنویسد کار خوبی هم می کند مرسیجدیدترین موضوعات بی‌پاسخ


محمدجواد خزائی

مجموعه عکس تاسوعا حسینی


امیرحسین ملاصالحی

شازده کوچولو


محمدمهدی نوری

ی