۱۳۹۶۶
۱۸۹

۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۲۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۹ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

تیمی کارناگاه
چهار سابقه دار
خاطرات یک بچه چلمن
فُکی که رفت ایران (نوشته ی خودم)

دانش و فناوری

جغرافیای زمین (قاره، همسایه...)
فوتبال (بازیکن، تیم، کشور...)
کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

کتاب خوانی
کتاب نویسی

ورزش

اسکیت
دونده سرعتی
ژیمناستیک
شطرنج
فوتبال
فوتبال آمریکایی

هنر

بازیگری
کار های Word و PowerPoint
گیتار زدن
نویسندگی کتاب