نوروزی

دانش آموز مدرسه میزان

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

7
چهار سابقه دار جلد 1 و 2
خاطرات یک بچه چلمن
نیمار ، پسر جادوگر
آنتوان گریزمان، داستان یک قهرمان
مانوئل نویر، دستکش طلایی
گورخر گلادیاتور
لوئیس سوآرز، داستان یک مهاجم
گیتار زدن
مطلب نویسی
بازیگری
کامپیوتر
جغرافیای زمین (قاره، همسایه...)
اطلاعات فوتبالی
فوتبال
شطرنج
دونده سرعتی
اسکیت
فوتبال آمریکایی
بسکتبال

پسران

دختران