۹۱۷۶
۵۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۰ محتوا

۴۱ دیدگاه

۵ فیلم

۹ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کلاس تدوین دبستان2
اردوی علمی پایه چهارم
تمرینات دانش آموزان چهارم برای جشن ۱۷ ربیع
10 حیوان باهوش جهان
فواید یاد گیری زبان انگلیسی
اردوی باغ ملی گیاه شناسی پایه ششم
اشنایی با ورزش اسب سواری
گروه سرود مراسم رحلت امام رضا
نماز دوم جماعت پایه ششم چهارم پنجم
مداح مراسم رحلت امام رضا
قاری مراسم رحلت امام رضا
بهترین دوستات

...