کریمی بدرآبادی

دانش آموز مدرسه میزان


آخرین ارسال‌های من

۴ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

4
سلام بر ابراهیم 1
قصه ما مثل شد ۱تا۱۰
قصه های خوب برای بچه ها خوب
قصه های قرآن
تذهیب
موسیقی
شیمی. علوم تجربی. ریاضی
فیزیک
شنا
ادبیات

پسران

دختران