پدرام

دانش آموز مدرسه میزان (هفتم)


آخرین ارسال‌های من

۳ سال پیش
۳ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

1
پسری که دنیا را رکاب زد
۱۱ روز پیش معلم راهنمای هفتم چگونه است؟

انجام شد

۱ ماه پیش تحقیق میدانی هشتم

موفق باشید

۱ ماه پیش تحقیق میدانی

موفق باشید

۱ ماه پیش سخنرانی های بعد از نماز

موفق باشید

۱ ماه پیش بازی های رایانه ای

موفق باشید جواب سوال آخر: GTA V

۱ ماه پیش لوازم کمک آموزشی

موفق باشید

۱ ماه پیش تحقیق میدانی

موفق باشید

۱ ماه پیش کتابخوانی

موفق باشید

۱ ماه پیش بهداشت مدرسه

موفق باشید

پسران

دختران