۲۰۲۹۳
۸۰۴

۶ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۹۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۱۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


I am Mysterio

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ دوست

کتاب‌ها

پیرمرد و دریا
شازده کوچولو
شهید ابراهیم هادی
شهید همت
سیاحت غرب
داستان راستان

دانش و فناوری

کار با فوتوشاپ

فرهنگ و ادبیات

داستان نویسی

ورزش

والیبال
فوتبال
شنا

هنر

خوشنویسی
آشپزی