۲۲۹۶
۵۷

۰ کتاب خوانده‌ام

۷ محتوا

۸ دیدگاه

۰ فیلم

۲۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

اسب
ماشین سفران
ماهی پرنده
هنر، پروژه عکاسی ولادت حضرت زینب (س)
یوزپلنگ
کنفرانس
ماشین های کلاسیک
ایثار
توضیحات جناب زهری در باره با سایت

...