۶۲۲۶۶
۳۰۷۰

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۱۳ محتوا

۱۸۰ دیدگاه

۱۸ فیلم

۷۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۹ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

خیلی زود دیر میشه
مثلث BBA و پنج مزیت جدایی رونالدو از رئال
سفره هفت سین
مدرسه تکانی
روزی یه بار سایت
کدوم بازیکن ایرانی رو دوست دارید
استخر پایه ششم
رستوران رباتیک پایه ششم
بیاین رعایت کنیم
حدس بازیکن
کدوم بازیکن ایرانی رو دوست دارید
کدوم بازیکن ایرانی رو دوست دارید

...