۱۰۹۳۴
۱۹۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۴۰ محتوا

۱۲۴ دیدگاه

۱۱ فیلم

۱۱۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

دانستنيهايي درباره تنيس روي ميز
معرفی سایت میزان از camtasia
تکلیف رایانه، معرفی time.ir از طریق camtasia
تکلیف رایانه
معرفی برنامه وان نوت (one note)
یادبود دولت
خواص سیب زمینی
کارت دانش آموزی
Camtacia
معرفی نرم افزار camtasia studio
خواص انار
معرفی cyberlink powerdirector

...