۱۴۵۶۴
۱۹۲

-- کتاب خوانده‌ام

۴۰ محتوا

۱۲۶ دیدگاه

۱۱ فیلم

۲۰۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

دانستنيهايي درباره تنيس روي ميز
معرفی سایت میزان از camtasia
تکلیف رایانه، معرفی time.ir از طریق camtasia
تکلیف رایانه
معرفی برنامه وان نوت (one note)
یادبود دولت
خواص سیب زمینی
کارت دانش آموزی
Camtacia
معرفی نرم افزار camtasia studio
خواص انار
معرفی cyberlink powerdirector

...