۱۴۵۶۴
۱۹۲

-- کتاب خوانده‌ام

۴۰ محتوا

۱۲۶ دیدگاه

۱۱ فیلم

۲۰۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

معرفی سایت میزان از camtasia
تکلیف رایانه، معرفی time.ir از طریق camtasia
تکلیف رایانه
معرفی برنامه وان نوت (one note)
یادبود دولت
خواص سیب زمینی
کارت دانش آموزی
Camtacia
معرفی نرم افزار camtasia studio
خواص انار
معرفی cyberlink powerdirector
لوازم چرمی

...