۱۶۶۶۹
۲۱۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۲۷ محتوا

۱۸۲ دیدگاه

۱۶ فیلم

۷ عکس

۲۵ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

سردترین چیز جهان
زیباترین حیوانات دنیا و خصوصیات منحصربه‌فرد آن‌ها
بلایی به نام پلاستیک!
شیوه محاسبه شعاع زمین توسط ابوریحان بیرونی در هزار سال پیش
مهدی، احمد، بهشت...

...