۱۵۸۶۱
۲۵۹

۱۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۰۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ دوست

...

کتاب‌ها

تاریخ اسلام
کتاب های حیات وحش
دایره المعارف
کارگاه سیتو
رمان
جودی دمدمی
جستجو گران شمشیر عدالت
خانه درختی
اطلس رنگی
میلیستن مین دختر نابغه
محمد جواد و شمشیر ایلیا
جنگی که نجاتم داد / جنگی که بالخره نجاتم داد

دانش و فناوری

من به ربات ساختن علاقه دارم
علوم تجربی
ریاضی
کامپیوتر
من به دامپزشکی علاقه دارم
من به گرافیک علاقه دارم

فرهنگ و ادبیات

کارگردانی
داستان نویسی
گویندگی
من به اموزش دادن علاقه دارم
ادبیات
من به معلمی علاقه دارم
شعر گفتن

ورزش

شنا
نکواندو
دوچرخه سواری
والیبال
من به سوارکاری علاقه دارم
من به تیر اندازی علاقه دارم

هنر

نویسندگی
نقاشی
کار های دستی
خطاطی
خیاطی
گلدوزی
من به تریکو بافی علاقه دارم و در ان هم استعداد دارم
اشپزی
فانی بافت