امیرحسین سلیمی

والدین آقای امیرحسین سلیمی(مدرسه میزان- پایه هشتم)


آخرین ارسال‌های من

پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
به کتاب شهدا علاقه دارم
به نقاشی چهره علاقه دارم
کار با کامپیوتر
به بسکتبال،تنیس و شنا علاقه دارم و در انها مهارت دارم
به شعر علاقه دارم

پسران

دختران