۸۸۵
۲۸

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

به کتاب شهدا علاقه دارم

دانش و فناوری

کار با کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

به شعر علاقه دارم

ورزش

به بسکتبال،تنیس و شنا علاقه دارم و در انها مهارت دارم

هنر

به نقاشی چهره علاقه دارم