۱۶۴۶
۱۶

۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

سیرک عجایب
دیدار من با هیولا
دست پا چلفتی
تام گتیس

دانش و فناوری

سیرک عجایب
دیدار من با هیولا
دست پا چلفتی
تام گتیس

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

بسکتبال

هنر

نقاشی