۶۳۹۰
۲۹

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۹۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

حشرات جنگجو (حمله ی قورباغه های سمی )
آن سوی دیوار باغ
با علی یا علی
مدرسه ی عجیب غریب
طوطی مهربان و دوستان جنگل
مورچه ها در ملک سلیمان
قصه هایی از امام رضا (ع)

دانش و فناوری

حشرات جنگجو (حمله ی قورباغه های سمی )
آن سوی دیوار باغ
با علی یا علی
مدرسه ی عجیب غریب
طوطی مهربان و دوستان جنگل
مورچه ها در ملک سلیمان
قصه هایی از امام رضا (ع)

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!