میرشکار

دانش آموز مدرسه میزان (هشتم)


آخرین ارسال‌های من

کتاب‌های مطالعه شده

0
۲ ماه پیش تحقیق میدانی:معلم راهنما

سلام شرکت کردم

۳ ماه پیش بازی های رایانه ای

سلام شرکت کردم فیفا با ps4

۳ ماه پیش نظرسنجی نظافت مدرسه راهنمایی هدایت میزان

سلام.شرکت کردم موفق باشید

پیارسال درس 9 ( رنج هایی کشیده ام که مپرس )

سلام اقا زهری دیده شد

پیارسال درس 3 ( هوشیاری )

سلام تمام فیلم ها دیده شد

پسران

دختران