مهزیار

دانش آموز مدرسه میزان


آخرین ارسال‌های من

۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

4
شازده کوچولو
مخترعان و ایده های درخشان آنها
آخرین بچه های زمین 1 و 2 و 3
سه دقیقه در قیامت
نقاشی با رنگ روغن
نجاری
ساخت وساز
رباتیک _
اختراع
شنا
پینگ پونگ
تکواندو
نینجوتسو
اسب سواری
تنیس
انشاء

پسران

دختران