۸۳۶۷
۸۱۹

۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۲۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

شازده کوچولو
مخترعان و ایده های درخشان آنها
آخرین بچه های زمین 1 و 2 و 3
سه دقیقه در قیامت

دانش و فناوری

رباتیک _
اختراع

فرهنگ و ادبیات

انشاء

ورزش

شنا
پینگ پونگ
تکواندو
نینجوتسو
اسب سواری
تنیس

هنر

نقاشی با رنگ روغن
نجاری
ساخت وساز