دوره‌ها و برنامه‌ها

تشویق و تنبیه - وسیله یا هدف؟

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰۸:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

ظرفیت دوره: ۷۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
رایگان

آموزش اسکیت

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱۵:۱۵

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

ظرفیت دوره: ۱۸ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۵۰۰,۰۰۰ تومان

شیعه نینجا

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱۵:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۴۰۰,۰۰۰ تومان

خلاقیت و اوریگامی

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۳:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۵ نفر
۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره والدگری شکوفا

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

ظرفیت دوره: ۴۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۲۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش پارکور

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰۰:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

ظرفیت دوره: ۵۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۵۰۰,۰۰۰ تومان

سم زدایی از رابطه والد و فرزند (آنلاین)

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۷:۴۵

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

ظرفیت دوره: ۱۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۳۰ نفر
رایگان

سم زدایی از رابطه والد و فرزند (حضوری)

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۷:۴۵

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

ظرفیت دوره: ۹۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴۰ نفر
رایگان

آشنایی با هوش مصنوعی

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۳۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش فتوشاپ

زمان برگزاری: شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱۵:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

ظرفیت دوره: ۱۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۴۵۰,۰۰۰ تومان

پسران

دختران