دوره‌ها و برنامه‌ها

پایه نهم، یکشنبه ها، گروه سه

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

ظرفیت دوره: ۱۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۱ نفر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اردوی زیارت حرم حضرت عبدالعظیم ع و دیدار از موزه ی آستان ویژه ی پایه ی هشتم و نهم

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰۹:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۵ نفر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

اردوی زیارت حرم حضرت عبدالعظیم ع و دیدار از موزه ی آستان ویژه پایه ی هفتم

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰۹:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

ظرفیت دوره: ۴۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۴ نفر
۲۰,۰۰۰ تومان

پایه هفتم، یکشنبه ها، گروه سه

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۷ نفر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پایه هشتم، یکشنبه ها، گروه سه

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

ظرفیت دوره: ۱۶ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۳ نفر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اردوی سالن سرپوشیده و استخر تفریحی (پایه هفتم)

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰۸:۳۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

ظرفیت دوره: ۴۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳۰ نفر
۱۸۵,۰۰۰ تومان

اردوی سالن سرپوشیده و استخر تفریحی (پایه هشتم و نهم)

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰۷:۰۰

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

ظرفیت دوره: ۴۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴۲ نفر
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پایگاه تابستانی دبستان پسرانه دوره دوم

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۲

ظرفیت دوره: ۶۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳۱ نفر
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اردوی آبشار هفت چشمه

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

ظرفیت دوره: ۷۱ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۷۱ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پایه هفتم، سه شنبه ها، گروه یک

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

ظرفیت دوره: ۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

پسران

دختران