دوره‌ها و برنامه‌ها

حضور دانش آموزان در مدرسه (ساعت 9 تا 11)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰۹:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۱۲

ظرفیت دوره: ۱۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۳ نفر
رایگان

حضور دانش آموزان در مدرسه (ساعت 12 تا 14)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱۲:۰۰

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۶

ظرفیت دوره: ۱۳ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۷ نفر
رایگان

کارگاه دوره مقدماتی آشنایی با تغییرات رشدی کودک و نوجوان

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۰۸:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه -۶۲۱/۰۱/-۱۰۹

ظرفیت دوره: ۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۱۲۰ تومان

پسران

دختران