آموزش

آموزش تکنیک فوتبال


خلاصه :

علاقه مندان به فوتبال حرکت های عالی فوتبال راببینید و یاد بگیرید.(قسمت اول)

حرکت های جالب،یادگری ریز به ریز و فیلم های جالب و عجیب دیگر  فوتبالی را اینجا ببینید.قسمت اول (مارا در قسمت های دیگر فوتبالی دنبال کنید.)

۵ سال پیش
عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران