چیستان های خیلی سخت


۱۱ مهر ۱۳۹۷ / ۲۰:۰۱:۴۶
۱۶۰
۲


بازهم چیستان

چیستان های خیلی سخت.

در صورتی که فقط یک کبریت داشته اید و به یک اتاق سرد و تاریک بروید و در آنجا یک شمع و یک چراغ نفتی باشد ، اول کدام را روشن می کنید؟

۳)شخصی خانه ی ساخته است که هر ۴ دیوار آن به سمت جنوب پنجره داشته است ، خرس بزرگی به این خانه نزدیک می شود.رنگ خرس چه رنگی است؟

چیستان سخت

صبح روز شنبه است و آقای کمالی به قتل رسیده است.هنگامی او به قتل رسیده که همسرش در خواب بود.همسرش هر چه را که دانسته به پلیس گفته است. او اینگونه گفت : در هنگام قتل، سرگرم آماده کردن صبحانه بود و خدمت کار هم در حال تمیزکاری و نظافت ، مستخدم هم پاکت های پستی را دریافت می نموده . پلیس بعد از اینکه صبحت های همسر مقتول را شنیده سریعا مجرم را دستگیر می کند. به نظرتان پلیس چه کسی را به عنوان مظنون دستگیر کرده چرا؟
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.