آموزش تکنیک و تاکتیک های هندبال

آموزش هندبال

قسمت شانزدهم


۰۵ شهریور ۱۳۹۶ / ۰۳:۵۸:۳۸
۶۰۷


حیله زدن یا گول زدن طریقه انجام حیله زدن

حيله زدن يا گول زدن حريف ، يكي از كار هاي تكنيكي به شمار مي آيد كه جهت كسب امتياز انجام مي گيرد. يكي از اصول اساسي براي موفق شدن به نفوذ در خط دفاعي حريف ، حركات گول زدني هستند كه يك عنصر مهم در بازي به شمار مي روند . حركات گول زدني نقش مهمي را بازي مي كنند و به وسيله ي آن ها مي توان مدافع را مشغول كرده او را از حركات اصلي و مسير نفوذ منحرف ساخت .

طريقه انجام حيله زدن : 1- انجام حركات ناگهاني بدن به طرف چپ و يا راست . 2- حركت سريع بدن در جهت عكس حركت قبل . 3- انجام حركتي با نيروي كافي در مسير كوتاه به طرف دروازه ي تيم مقابل .
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.