مقالات

حسابان ۱

اثبات هندسه تحلیلی

هندسه تحلیلی


خلاصه :

اشنایی با هندسه تحلیلی

اثبات فاصله یک نقطه از یک خط 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران