آموزش

۹ نکته کلیدی برای تولید محتوای جذاب برای مخاطبان

تولید محتوا بخش ۷


خلاصه :

استفاده از اعداد در تولید محتوا

۹ نکته کلیدی برای تولید محتوای جذاب برای مخاطبان

۶- در تولید محتوا از اعداد استفاده کنید.

بنا به پژوهشی که در مدرسه کسب‌وکار استنفورد انجام شد، استفاده از اعداد مخصوصاً در عنوان بسیار مؤثر است. بهتر است به‌جای نوشتن اعداد به فارسی از نمایش عدد به‌صورت ریاضی استفاده کنید. همچنین آمارها نشان می‌دهند که هر چه عدد به‌کاررفته در عنوان بیشتر باشد، نرخ کلیک بیشتر می‌شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران