رویدادهای مدرسه

تدریس مبحث

ساختار نفت

توسط دانشجویان دانشگاه تربیت معلم


خلاصه :

در راستای تربیت دبیران علاقه مند به تدریس در روش میزان برگزار شد

بسم الله الرحمن اارحیم

در راستای آموزش دبیران علاقه مند به تدریس در روش میزان کلاس درس شیمی برای دانجویان تربیت معلم امروز در پایه یازدهم برگزار گردید

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران