اموزش اشکال هندسی و خط تقارن آن ها

كلاس سوم دخترانه


۰۱ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۱:۰۱:۳۴
۴۵۶۵


فصل سوم کتاب ریاضی مفاهیم تقارن ، آموزش ساعت ، اشکال هندسی، دخترانمون با استفاده از بازی این مفاهیم را بخوبی یاد می گیرند.

اموزش اشکال هندسی و خط تقارن آن ها  -فصل سوم کتاب ریاضی مفاهیم تقارن ، آموزش ساعت ، اشکال هندسی، دخترانمون با استفاده از بازی این مفاهیم را بخوبی یاد می گیرند.بازی ساخت آدمک . یادگیری تقارن با بازی

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.