باغ کتاب

گزارش تکمیلی اردوی کارگاه فیزیک


۲۸ مهر ۱۳۹۶ / ۱۵:۴۰:۴۲
۱۵۱
۱


کارگاه فیزیک ویژه ریاضی و تجربی ها

دانش اموزان دهمی و یازدهمی البته رشته ریاضی و تجربی ها به کارگاه فیزیک رفتند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.