تل یاس خانم

دوستی های خدایی


۱۰ آبان ۱۳۹۶ / ۲۳:۳۴:۰۴
۹۴
۰


یاس خانم مادوستت داریم....

امروز درحیاط مدرسه هنگام بازی تل یاس خانم شکست وایشان باناراحتی به کلاس رفتند دخترانمان که درحیاط بودند تل یاس خانم را برداشتند ودرخواست داشتند که تل رادرست کنندوتزیین کنند تایاس خانم رادوباره خوشحال کنند.

ونامه ای به این مضمون نیزنوشتند:

یاس خانم مادوستت داریم.

ازطرف بچه هاوخانم علیزاده

برچسب‌های این مطلب:

دانش‌آموزیبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط