محتوای درسی

آزمایش پایه ی ششم

آزمایش پایه ی ششم

چنگال متوازن


خلاصه :

آزمایش پایه ی ششم   حسین عیوضی  چنگال متوازن  این آزمایش را از دست ندهید

علت  اینکه این چنگال روی خلال دندان قرار می گیرد این است که ما با استفاده از مرکزثقل ما می توانیم آن را ثابت نگه داریم 

۴ سال پیش
بسیار عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ سال پیش
عالی👌

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران