محتوای درسی

شاتل از ۳ بخش تشکیل می شود.

شاتل

توضیحاتی در باری شاتل.


خلاصه :

  شاتل یک فضاپیما است که ۷نفر و۲۵تن بار را به ایستگاه فضایی می برد.

سوخت (شاتل) هیدروژن مایع است.که در یک کپسول بزرگ حمل واستفاده می شود.قدرت(شاتل)به اندازه ی 1میلیون و نیم خودروی پژوی206 است.شاید باورتان نشود ولی سرعت (شاتل) 25 برابر سرعت گلوله است.ارتفاع (شاتل)56متراست یعنی برابر با یک ساختمان20طبقه.قطر (شاتل) تقریباً 9 متر است.وزن (شاتل) 2030 تن است.

(شاتل)اولین بار درسال1359 به فضا پرتاب شد.(شاتل) اولین سفینه ی قابل استفاده مجدد بود و بقیه ی فضا پیماها در آب دریا ها می افتادند ولی (شاتل) مثل هواپیما در باند فرود می آمد. تا کنون 7 فضاپیما از نوع شاتل ساخته شده است.2 فضاپیما ی اولیه آزمایش بودند.2 فضا پیما ی در سانحه ای از بین رفت.3 فضا پیما ی دیگر نیز به علت 2سانحه ی دیگراز سال 1390 بازنشسته شدند.همان طور که می دانید (شاتل) مثل شهاب سنگ وقتی از فضا وارد جو می شود حرارت بالای 1000 درجه ی سانتیگراد را تجربه می کند.پس باید این مشکل حل شود.ناسا کاشی های ضد حرارت تراحی کردهکه زیر وجاهایی از(شاتل)نصب کرده است.

(شاتل) از سه بخش اصلی تشکیل شده است.بخش اول: مدارگرد:مدارگرد سه موتور داردکه 8دقیقه کارمی کند.   مدارگرد که گاهی (شاتل) نامیده می شود   همان بخش هواپیما شکل است که روی زمین    فرود می آید.بخش دوم:موشک های کمکی سوخت مایع.این دو موشک که در چپ و راست (مدارگرد)نصب شده است.فقط دو دقیقه کارمی کند و پس از دو دقیقه از(مدارگرد)جدامی شود و در دریا می اُفتد وآنها را می گیرند و دوباره از آن استفاده میکنند هر کدام رامی توان10بار استفاده کرد.بخش سوم: مخزن سوخت خارجی.این مخزن سوخت را حمل و استفاده می کند.نوک این بخش یک موتور روبه پایین داردکه وقتی از (مدارگرد)جدا می شود باعث می شودزودتر از (مدارگرد)فاصله بگیرد وبا(مدارگرد)برخورد نکند.این بخش10ثانیه بعد اجداشدن منفجرمی شود تا باعث نشود کشتی ها غرق شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران