محتوای درسی

آزمایش آسان و زیبا


خلاصه :

آزمایش

وسایل:دوعددلیوان هم اندازه،۴لادستمال کاغذی، شمع،آب،فندک یا چوب کبریت

اول شمع را روشن کرده ودرلیوان می گذاریم ،چهار لادستمال کاغذی را یک دایره کوچیکتر از لبه ی لیوان بعد آب می زنیم و می گذاریم روی لیوان اون یکی لیوان را لبه اش راآب می زنیم و دقیقاً لبه ی اون یکی لیوان می گذاریم و۶۰ثانیه نگه می داریم بعد آروم بلند می کنیم.

۳ سال پیش
شسیز

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران