کلاس امروز ما با انسانی‌های دهم


۱۳ آبان ۱۳۹۶ / ۱۳:۲۱:۱۴
۵۳
۰


کلاس دهمی‌های انسانی هم امروز با برخی از پیش‌بینی‌های جهان اطلاعات آشنا شدند.

در کلاس امروز ما در مورد آینده‌ی جهان و حذف خیلی از مشاغل و تبدیل شدن روش‌های ارائه‌ی رزومه مطالبی گفته شد.

در ادامه روند ساخت محتوا در سایت به اختصار گفته شد.

برچسب‌های این مطلب:

دانش‌آموزی اخبار و رویدادهابرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.