فواره بادکنکی

فواره بادکنکی

درست کنید


۰۴ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۷:۰۱:۰۱
۴۷۶


برای درست کردن این سازه به این مواد لازم دارید  ۱ بطری  ۲ بادکنک ۳ نی

برای درست کردن این سازه اول باید در پایین بطری یک سوراخ ایجاد کنید بعد دربطری را سوراخ کنید بعد نی را نصف کنید و یک نصف را در 

قسمت پایینی کی سوراخ کردید بگذارید و چسب بزنید و نصف بعدی را در در بطری که سوراف کردید بگذارید بعد بادکنک را داخل بطری کنید 

و بعد در بادکنکی که داخل بطری است آب کنید و در بطری را ببندید و در نیی که در پایین بطری گذاشتید فوت کنید و سازه شما آماده است
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.