معرفی

نمایش عروسکی

اجرای نمایش عروسکی


خلاصه :

اجرای نمایش عروسکی(سرانگشتی)

اجرای نمایش عروسکی برای نوآموزان،این نوع نمایش جذابیت بسیار بالایی برای نوآموزان دارد(معمولا انواع نمایش ها برای نوآموزان جذاب است) ما مربیان می توانیم انواع موضوعات مختلف را در غالب نمایشی(به طور غیر مستقیم،که پایه و اساس روش میزان هم هست به اجرا در بیاوریم)موضوع کلاس ما هم درباره احساس خجالت بود که از نوع نمایش عروسکی(سرانگشتی) استفاده شد.

۴ سال پیش
اگه میشه فلمشو هم بزارید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران