دورمامو - قوی ترین شخصیت مارول

ازخواندنش پشیمان نخواهیدشد


۱۳ خرداد ۱۳۹۹ / ۱۰:۳۸:۵۷
۳۹۹


دورمامو 

توانایی‌ها و قدرت‌ها[ویرایش]

دورمامو به عنوان  قدرتمندترین مخلوقات و نهادهای کیهانی در دنیای مارول محسوب می‌شود. متشکل از انرژی‌های عرفانی ویژه، دورمامو دارای قدرتی خام حتی بیشتر از ماهرترین جادوگرها است،   قدرت او از طریق پرستش دیگران حتی می‌تواند به سطح بیشتری نیز برسد. از میان طیف وسیعی از توانایی‌های دورمامو می‌توان به تغییر شکل ماده، دگرپیکری و تغییر اندازه، کنترل عناصر، خلق موجودات ساختگی، دورآگاهی، دورجنبی، فال اموات، تسخیر روح و سفر در زمان اشاره کرد.

دورمامو قادر به استفاده از تمام انرژی‌های عرفانی واقع در بُعد تاریک است و ظاهراً در این بعد بسیار قوی‌تر است، اما توانایی‌های او بواسطهٔ حضور فیزیکی در دیگر جهان‌ها، تا حدودی محدود می‌شوند، مگر اینکه به طور مستقیم انرژی خود را از طریق همزیستی یا تولد دوباره بازیابی کند. همانند دیگر نهادهای کیهانی، قدرت درونی دورمامو را می‌توان توسط افسون جادوگران منحصر به فرد، از جمله دکتر استرنج فراخواند.[۲]

نام کامل نامعلوم
وابستگی به تیم مایندلس وانز
هم‌دستان بی رحم
عمر
گوست رایدر
جک او لنترن
مفیستو
سیاه قلب
دیمو گابلین
زاراثوس
نام (های) مستعار فرمانروای بعد تاریکی، بلک بارون، خورنده ارواح
توانایی‌ها

 

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.