محتوای درسی

کلاس چهارم

کنفرانس

کنفرانس کلاس چهارم


خلاصه :

کنفرانس های روز شنبه ۱۲-۱۱-۹۸

کنفرانس های روز شنبه 12-11-98 آقایان محمد حسین احمدزاده باموضوع:تقسیم 2 رقمی چکشی-طاها خوش صدا با موضوع:ویروس کرونا-سید امیرعلی احمدی با موضوع:موشک کروز

 

 

 

 

با همکاری امیر مهدی عرب

۴ سال پیش
خیلی جالب بود پسر گلم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران